Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Poslanci schválili udelenie čestného občianstva aj ceny mesta

Poslanci schválili udelenie čestného občianstva aj ceny mesta

  01.12.2023   |   Tlačové správy

Čestné občianstvo pre Jolanu Trombauerovú a Michala Maderu

Michal Madera zachránil počas druhej svetovej vojny 106 židovských životov a aktívne podporoval protifašistický odboj. Jolana Trombauerová bola osvetárkou telom aj dušou, stála pri zrode Múzea Janka Kráľa a Galérie Petra Michala Bohúňa. Mikulášske mestské zastupiteľstvo (30. 11.) schválilo obidvom udelenie Čestného občianstva mesta Liptovský Mikuláš in memoriam.
 
Michal Madera bol kňaz, publicista a zakladateľ slovenskej diakonie. Učil na školách v Liptovskom Mikuláši, Okoličnom a v Ondrašovej. Prispel k rozsiahlej výstavbe nových evanjelických objektov v našom meste. Počas druhej svetovej vojny prešiel utrpením a väznením, dokonca bol odsúdený za záchranu 106 židovských obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš a za protifašistickú činnosť. Na následky väznenia nakoniec aj zomrel.

„Farár Madera vynikal svojimi kázňami a príležitostnými rečami. Vždy mu išlo o duchovné, mravné i hmotné povznesenie zboru. Počas jeho pôsobenia sa konali významné cirkevné slávnosti a zhromaždenia, ktoré zasiahli aj do života v meste i v celej evanjelickej cirkvi na Slovensku,“ odôvodnil svoj návrh na udelenie ocenenia liptovskomikulášsky Cirkevný zbor ECAV. 

 
Jolana Trombauerová rod. Kaliská prišla do Liptovského Mikuláša v ťažkých vojnových časoch ako mladá učiteľka za svojím manželom, prežila tu viac ako polstoročie. Pracovala ako kultúrno-osvetová pracovníčka. Vo vojnou zničenom meste sa ihneď pustila do práce. Bola spoluzakladateľkou Divadelného súboru Gašpara Fejérpataky-Belopotockého, herečkou i režisérkou. Stála pri zrode Múzea Janka Kráľa a Galérie Petra Michala Bohúňa, dlhé roky bola vedúcou redaktorkou Kultúrneho prehľadu mesta. Písala poéziu, venovala sa krátkemu amatérskemu filmu, recitovala aj moderovala.

„Celé desaťročia rozdávala svoje srdce, tvorivé sily bez pomyslenia na odplatu, mnohokrát v jej voľnom čase. Keď si v tomto roku kultúrno-osvetové inštitúcie pripomínajú 70 rokov od svojho vzniku, je na mieste uctiť si pamiatku jednej z mnohých osobností, ktoré v Liptovskom Mikuláši žili a svojou činnosťou prispievali k výchove umením i k umeniu, k prehlbovaniu humanizácie i vzťahu človeka k človeku, k identite národa,“ uviedli pracovníci Liptovského kultúrneho strediska. 

 
Cena mesta pre Ivana Bubelínyho a Petra Vrlíka
 
Jeden svoj život zasvätil športu, druhý osvetovej činnosti. Obaja v tomto roku oslávili životné jubileum a odteraz ich bude spájať aj Cena mesta Liptovský Mikuláš. Poslanci mestského zastupiteľstva jej udelenie schválili Ivanovi Bubelínymu a tiež Petrovi Vrlíkovi.
 
Ivan Bubelíny je verejnosti známy z atletických a iných športových podujatí, ktorým sa venuje takmer šesťdesiat rokov. Najskôr ako pretekár, neskôr ako profesionálny telovýchovný pracovník, tréner či rozhodca najvyššej kvalifikácie. Je zakladateľom Olympijského klubu Liptova, Liptovského maratónu, Liptovskej bežeckej ligy a jedným z hlavných organizátorov Národného výstupu na Kriváň. Olympijský klub Liptova navrhol oceniť Ivana Bubelínyho za dlhoročnú významnú prácu v oblasti telovýchovného hnutia a pri príležitosti životného jubilea 80 rokov.
 
Peter Vrlík je spisovateľ, matičný pracovník, divadelný ochotník a publicista. Celú svoju činnosť venuje mestu Liptovský Mikuláš, regiónu Liptov a vo svojich dielach propaguje tunajšiu históriu a osobnosti. Ako scenárista, režisér a herec sa podieľal aj na príprave viacerých mestských projektov, napríklad Nechajte sa zlákať, rekonštrukcia Liptovských žiadostí alebo verejnej popravy posledného liptovského zbojníka Mateja Tatarku, pripravoval dramatické pásmo o Aurelovi Stodolovi či Jurajovi Jánošíkovi. Ocenenie za dlhoročnú činnosť v oblasti kultúry a za šírenie osvety a dobrého mena mesta, a tiež pri príležitosti životného jubilea 60 rokov navrhuje Petrovi Vrlíkovi udeliť Miestny odbor Matice slovenskej v Liptovskom Mikuláši.