Liptovský Mikuáš

Nastavenie zobrazenia archívu správ:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Tlačové správy
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť

  Archív správ

16.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

16.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)" ... Otvoriť prílohu

16.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Michal SOCHÁŇ (1980); Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

15.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta - 15.7.2020

Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta - 15.7.2020 ... Otvoriť prílohu

14.07.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta prenajať časť pozemku

Zámer mesta prenajať časť pozemku o výmere cca. 12,24m2 v k. ú. Okoličné (lokalita bývalých skleníkov) ... Otvoriť prílohu

10.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta - 10.7.2020

Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta - 10.7 ... Otvoriť prílohu

10.07.2020 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-E 5261/101, v k.ú. Liptovský Mikuláš ... Čítať viac

10.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky - 10.7.2020

Oznámenie o uložení zásielky - 10.7.2020 ... Otvoriť prílohu

10.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí spojeného územného a stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Rekreačný dom" na pozemkoch v k. ú. Ploštín, stavebníkom ktorej je Peter Janči ... Otvoriť prílohu

09.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Gabriela Granátová, nar. 1977; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

09.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

08.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)" ... Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Vyhlásenie OVS

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej sú pozemky v k. ú. Palúdzka (ul. Okružná) ... Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Vyhlásenie OVS

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej je pozemok v k. ú. Okoličné (priemyselná zóna) ... Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Vyhlásenie OVS

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej je pozemok v k. ú. Okoličné (priemyselná zóna) ... Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o zaslaní správy o hodnotení strategického dokumentu Doplnok "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“ ... Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Okoličné, Stošice, Vitálišovce, Podbreziny: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 07. 08 ... Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)" ... Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Rekreačný dom" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníčkou ktorej je Dáša Droppová ... Otvoriť prílohu

Predchádzajúca ( stránka 2 z 75 ) Ďalšia