Liptovský Mikuáš

Nastavenie zobrazenia archívu správ:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Tlačové správy
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť

  Archív správ

28.02.2019 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 767/22 v k.ú. Okoličné ... Čítať viac

27.02.2019 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 2027/15 v k.ú. Liptovský Mikuláš ... Čítať viac

27.02.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

27.02.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Milan DOBRÍK, nar. 1961; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

26.02.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

26.02.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

26.02.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie Mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy Bytového domu - zateplenie bytového domu" na ul. Žiarska v k.ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov ... Otvoriť prílohu

25.02.2019 | Úradná tabuľa
Voľby prezidenta SR

Zoznam kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky ... Otvoriť prílohu

25.02.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu" na ul. Rumanova 1217 v k. ú ... Otvoriť prílohu

25.02.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Chodník ulica Stošická" na pozemkoch v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Mesto Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

25.02.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Liptovský Mikuláš verejný vodovod a kanalizácia pod Stráňami - rozšírenie" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je LVS, a.s ... Otvoriť prílohu

25.02.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Liptovský Mikuláš verejný vodovod - zokruhovanie" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je LVS, a.s ... Otvoriť prílohu

25.02.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

25.02.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o zaslaní zámeru "Parkovisko Ulica Kpt. Nálepku Liptovský Mikuláš" navrhovateľa Euro Renting Academi, s.r.o ... Otvoriť prílohu

22.02.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

22.02.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

21.02.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Dana AMBRUSOVÁ, nar. 1972; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

21.02.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

20.02.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

20.02.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Nové Vitálišovce" - stavba na pozemkoch v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je Bohdanik, s.r.o ... Otvoriť prílohu

Predchádzajúca ( stránka 2 z 115 ) Ďalšia