Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Inzercia   /   Podmienky inzercie

Podmienky inzercie

1. Ochrana osobných údajov

1.1.Všetky osobné údaje slúžia pre potrebu inzertného systému, v inzeráte sa zobrazuje len email a telefón.
1.2.Prevádzkovateľ www.mikulas.sk sa zaväzuje k tomu že:
1.2.1.nebude zverené osobné údaje predávať ci poskytovať žiadnej tretej strane.
1.2.2.bez predchádzajúceho súhlasu vlastníka týchto údajov nepoužije zverené osobné údaje pre iné účely.
1.2.3.na želanie inzerenta i bez udania dôvodu jeho osobné údaje vymaže zo svojej databáze a umožní inzerentovi kontrolu tohoto vymazania.

2. Obsah inzerátov

2.1.Uverejňujeme súkromnú občiansku inzerciu, ktorá je uverejnená jednorázovo bezplatne, nepoužíva sa na komerčné účely.
2.2.Rozumie sa ním jednorázový predaj, kúpa prip. výmena hnuteľných a nehnuteľných vecí
z osobného vlastníctva (nepoužívaných na podnikateľské účely - stroje, zariadenia a pod.) zvyčajne už použitých, nie viac ako 3 ks z jedného druhu, ponuka práce do trvalého pracovného pomeru (s platnou pečiatkou firmy alebo fotokópiu občianskeho preukazu).
2.3.Za obsah uverejnených informácií v inzerátoch nezodpovedáme. Za obsah inzerátu zodpovedá v plnej miere inzerent.
2.4.ZA AKÉKOĽVEK ŠKODY ALEBO UJMY ako dôsledok inzercie nepreberáme žiadnu zodpovednosť.
2.5.Vyhradzujeme si právo neuverejniť inzerát obsahujúci nevhodné výrazy, ako aj inzeráty, ktorých obsah by bol v rozpore so všeobecnými normami slušnosti alebo so zákonmi SR.

Dôležité upozornenie!
Za súkromné občianske inzeráty sa nepovažujú inzeráty komerčného charakteru, t. j. inzercia, ktorej cieľom je zabezpečenie opakovaného príjmu inzerenta a inzeráty, ktoré svojim obsahom spadajú do komerčnej oblasti.

3. Iné

3.1.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo použiť podané inzeráty aj na iných serveroch, alebo v tlačenej podobe v novinách, alebo časopisoch bez súhlasu podávajúceho a tým zvýšiť jeho sledovanosť aj v týchto médiách