Liptovský Mikuáš

Na Poludnicu

Iľanovo – Poludnica – Suchá dolina – Opalisko – Závažná Poruba

Oblasť: Nízke Tatry (sever) - západná časť
Náročnosť: stredne náročná túra 
Trvanie: 4 ¼ h
Východisko: Iľanovo, zastávka SAD, parkovisko
Cieľ: Závažná Poruba, zastávka SAD, parkovisko
Prevýšenie: 915 m 
Časový rozvrh: Iľanovo - Bodová  1  h - Predná Poludnica 1 ¼ h - Poludnica ¼ h - Predná Poludnica ¼ h - Rakytovica  ¾ h - Opalisko ¾ h - Závažná Poruba ¼ h 
Spolu: 4 ¼ h
Náročnosť: Stredne náročná poldenná túra s pomerne strmým stúpaním a klesaním a jednoduchou orientáciou.
Chodník je celoročne sprístupnený.
Nezabudnite na Zásady pobytu v horách a Poistenie na horách

Základná trasa: Túra sa začína pri cintoríne na hornom konci obce Iľanovo (653 m). Popri poľnohospodárskom dvore a lyžiarskom areáli prejdeme na rázcestie v Iľanovskej doline (650 m), kde odbočíme doľava. Po modrej turistickej značke (2709) vystúpime do svahu Vápennej (792 m). Chodník vedie po zalesnenom svahu bočnej doliny na poľanu s vrcholom Bodová (955 m). Na jej hornom konci opäť vstúpime do lesa a zdoláme severozápadný chrbát Prednej Poludnice. Prírodné krásy okolia chodníka znásobujú početné bralnaté útvary. Strmšie úseky výstupu prekonáme pomocou serpentín, cez strmý prah prejdeme po kovovom rebríku. Odmenou za namáhavý výstup je krásny výhľad na Liptov z vrchu Predná Poludnica (1 491 m). Za ešte veľkolepejším výhľadom musíme vyjsť o niekoľko metrov vyššie na vrch Poludnica (1 549 m). Takmer tisícmetrová výšková vzdialenosť od hladiny vodnej nádrže Liptovská Mara vzbudzuje dojem, že sa na tzv. liptovské more pozeráme z lietadla. Z Poludnice, z ktorej vidieť aj hlavný hrebeň Nízkych Tatier s Ďumbierom, sa vrátime na rázcestie na Prednej Poludnici, kde odbočíme doprava na žltú značku (8623). Po skalnatom hrebeni strmo klesneme na poľanu Rakytovica (1 070 m). Na rázcestí na jej hornom okraji zostaneme na žlto značkovanom chodníku, ktorý klesá smerom do Suchej doliny. Zostupom strmou dolinou sa dostaneme do rekreačného strediska Opalisko (690 m). Vo vyústení Suchej doliny zľava obídeme hotely Bohunice a Tatrín. V dolnej časti širokej zníženiny prejdeme popri chate Opalisko. Nad chatou vidieť strmú lyžiarsku zjazdovú trať, ktorá patrí k najťažším a najobávanejším na Slovensku. Do obce Závažná Poruba (634 m) sa dostaneme po mierne klesajúcej spevnenej ceste.
Variant: Variant A predlžuje túru pokračovaním z Poludnice po modrej značke do sedla pod Kúpeľom. Odtiaľ sa traverzom po zelenej značke vrátime cez poľanu Rakytovica na základnú trasu (spolu: 6 h). Variant B ponúka možnosť návratu do východiskového bodu. Rovnako ako pri variante A pokračuje z Poludnice po modrej značke, avšak zo sedla pod Kúpeľom schádza po žltej značke do Iľanova (spolu 6 h).