• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Základné školy | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Občan   /   Školstvo a mládež   /   Základné školy

  Základné školy

  Plnenie povinnej školskej dochádzky v zahraničí  Základná škola s materskou školou
  Demänovská 408/4A , tel: 044/554 13 36
  email: riaditelka@zsmslm.sk  web: www.zsmslm.sk
  Materská škola
  P.J. Kerna 76, Demänová, tel: 044/554 92 56, 0911 597025
  email: MŠ skolka@zsmslm.sk
  web: MŠ www.zsmslm.sk

  Základná škola Apoštola Pavla
  J. Janošku 11, tel: 044/551 45 22
  email: apostolapavla@gmail.com  web: www.apostolapavla.edupage.org

   
  Základná škola Miloša Janošku
  Čsl. brigády 4, tel: 044/552 21 58
   
  Základná škola J. Kráľa
  Žiarska 679/13, tel: 044/553 39 73
   
  Základná škola M. Rázusovej Martákovej
  Nábrežie 4. apríla 1936/23, tel: 044/552 49 89
   
  Základná škola
  Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, tel: 044/552 01 74

  Základná škola s materskou školou 
  Okoličianska 404/8C, tel: 044/552 08 25
   
  Evanjelická spojená škola
  Evanjelická ZŠ bisk. J. Janošku
  Komenského 10, tel: 044/562 19 51, 547 29 01

  Spojená škola
  tel/fax: 044/552 37 35
  email: spojenaskolalm@gmail.com  web: www.szsrumanalm.edu.sk
  Organizačné zložky:
  Špeciálna základná škola, J. Rumana 6, LM
  ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení NsP, Palúčanská 25 L.Mikuláš,
  pri zdravotníckom zariadení DO Železnô, Železnô 5, Partizánska Ľupča