Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Školstvo a mládež   /   Základné školy

Základné školy

Plnenie povinnej školskej dochádzky v zahraničí



Základná škola s materskou školou
Demänovská 408/4A , tel: 044/554 13 36
email: riaditelka@zsmslm.sk  web: www.zsmslm.sk
Materská škola
P.J. Kerna 76, Demänová, tel: 044/554 92 56, 0911 597025
email: MŠ skolka@zsmslm.sk
web: MŠ www.zsmslm.sk

Základná škola Apoštola Pavla
J. Janošku 11, tel: 044/551 45 22
email: apostolapavla@gmail.com  web: www.apostolapavla.edupage.org

 
Základná škola Miloša Janošku
Čsl. brigády 4, tel: 044/552 21 58
 
Základná škola J. Kráľa
Žiarska 679/13, tel: 044/553 39 73
 
Základná škola M. Rázusovej Martákovej
Nábrežie 4. apríla 1936/23, tel: 044/552 49 89
 
Základná škola
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1863/49, tel: 044/552 01 74

Základná škola s materskou školou 
Okoličianska 404/8C, tel: 044/552 08 25
 
Evanjelická spojená škola
Evanjelická ZŠ bisk. J. Janošku
Komenského 10, tel: 044/562 19 51, 547 29 01

Spojená škola
tel/fax: 044/552 37 35
email: spojenaskolalm@gmail.com  web: www.szsrumanalm.edu.sk
Organizačné zložky:
Špeciálna základná škola, J. Rumana 6, LM
ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení NsP, Palúčanská 25 L.Mikuláš,
pri zdravotníckom zariadení DO Železnô, Železnô 5, Partizánska Ľupča