Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Občan   /   Školstvo a mládež   /   Školské zariadenia - ostatné

Školské zariadenia - ostatné

Centrum voľného času
Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 1932/47, tel: 044/552 24 68,  0911/ 641 241
email: dm@cvclm.edu.sk , web: www.cvclm.edu.sk

 

Športové centrum mládeže pre mimoškolské aktivity
ZŠ Janka Kráľa – Liptovský Mikuláš
tel.: 044/5533973
e-mail : zsjankakralalm@gmail.com
web: www.zsjankakralalm.edupage.org


Krízové stredisko Palkovo centrum
Palúčanská 25, tel: 044/552 29 62
email: palkovocentrum@gmail.com    web: www.palkovocentrum.estranky.sk   


Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
Okoličianska 333, tel: 044/552 50 21,
email: ppplm@stonline.sk web: www.cpppaplm.com


Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
ul.Čsl. Brigády 2, tel: 044/552 04 18, email: diclm@stonline.sk
web: www.poradenstvo-lm.lepsiweb.sk


Centrum špeciálno - pedagogického poradenstva
Kuzmányho 6,    tel: 0903 456 967  
email: cspplm@gmail.com  web:  www.szsrumanalm.edu.sk

Akadémia vzdelávania Liptovský Mikuláš
Ul. 1. mája 697/26, tel: 0902/930 237, fax: 044/557 06 21
email: kurzy@avtatry.sk   web: www.aveducation.sk