• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • Materské školy | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Občan   /   Školstvo a mládež   /   Materské školy

  Materské školy

  Prevádzka MŠ počas jarných prázdnin

  Základná škola s materskou školou
  Okoličianska 404/8C, tel: 044/552 08 25, 0911399955
  email: zssms@zslmokolicne.edu.sk
  web: www.zslmokolicne.edupage.org


  Základná škola s materskou školou
  Demänovská ulica 408/4A
  Detašované pracovisko: Materská škola
  P.J. Kerna 76, Demänová, tel: 044/554 92 56, 0911 597025
  email: MŠ riaditel@zskerna.edu.sk
  web: MŠ www.msdemanova.sk

  Materská škola
  Kláštorná 550, tel: 044/552 43 86
  email: msklastorna@centrum.sk  web: https://msklastorna.sk/

  Materská škola
  Čsl. brigády 2, tel: 044/ 552 34 00
  e-mail: m.s.brigady@centrum.sk web: www.ms-bublinka.sk
   
  Materská škola

  Vranovská 601, Palúdzka, tel: 044/554 15 54,0918 600 756
  e-mail: msvranovska@gmail.com  web: www.msvranka.sk
   
  Materská škola

  Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1888/81, tel: 0911 010 183
  e-mail: msstodolu@gmail.com web: www.stodolacik.sk
   
  Materská škola

  Ondrašovská 55, tel: 044/552 29 58
  e-mail:msodrasova@gmail.com web: www.msondrasova.sk
   

  Materská škola
  Nábr. 4. apríla 1936, tel: 044/552 50 07
  e-mail: zirafka@zirafka.sk  web: www.zirafka.sk
   
  Materská škola
  Agátova 637, tel: 044/553 11 17 (školská jedáleň), 0911 739 023
  e-mail: msagatova637@gmail.com   web: www.agatik.sk
   
  Materská škola

  Komenského 13, tel: 044/552 21 97
  e-mail: mskomenskeho@centrum.sk    web:www.mskomenskeho13.sk  
   
  Materská škola

  Palúčanská 22, tel: 044/554 13 18
  e-mail: mspalucanska@centrum.sk       web www.ms-plucanska.eu
   
  Súkromná materská škola STONOŽKA, s.r.o. 
  T. Vansovej 16, tel: 044/552 25 74, 0907/ 984 635
  e-mail: sms.stonozka@gmail.com      web: www.stonozka.php5.sk