Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Rozpočet na budúci rok bude vo výške takmer 50 miliónov

Rozpočet na budúci rok bude vo výške takmer 50 miliónov

  30.11.2023   |   Tlačové správy

Liptovský Mikuláš bude v roku 2024 hospodáriť s objemom financií vo výške 49,3 milióna eur. Radnici sa napriek napätej finančnej situácii podarilo zostaviť vyrovnaný rozpočet, ktorý dnes schválili poslanci. 

Mesto sa chystá síce pracovať úsporne, ale radniční v rozpočte plánujú aj naďalej investovať do rozvoja infraštruktúry a udržiavať služby na takej úrovni, na akú sú ľudia zvyknutí.
 
Tvorbu budúcoročného rozpočtu negatívne ovplyvnili dopady rozhodnutí minulej vlády, na ktoré samosprávy upozorňovali už dlho.
„V príjmovej časti sme zaznamenali významný prepad podielových daní na úrovni až 700 tisíc eur, čo bolo spôsobené zavedením daňového bonusu predošlou vládou. Pri príprave rozpočtu sme museli zohľadňovať aj valorizáciu miezd, čo urobilo až milión eur. Museli sme sa vyrovnať s nárastom cien energií a so zdražovaním vo všetkých oblastiach hospodárenia, aj so zvýšenými požiadavkami športových klubov,“ priblížil hlavný finančník mesta Liptovský Mikuláš Ivan Košík.
Aj keď je podľa neho východisková situácia náročná, mesto má ambíciu naplniť ciele Plánu sociálneho a hospodárskeho rozvoja nášho mesta. 
„Budeme aj naďalej pokračovať v investíciách do zlepšovania stavu ciest a chodníkov, do modernizácie škôl aj športovísk a naďalej budeme efektívne využívať eurofondy a dotácie, takže plánujeme robiť všetko pre to, aby sme zabezpečili ďalší rozvoj mesta,“ povedal primátor Ján Blcháč.
 
Významné investičné položky schváleného rozpočtu:
  • pokračovanie v rekonštrukciách ciest, parkovísk a chodníkov
  • rekonštrukcia Materskej školy Vranovská a Základnej školy Nábrežie Dr. A. Stodolu
  • ďalšia etapa budovania cyklochodníka do Okoličného
  • rekonštrukcia budovy Verejnoprospešných služieb
  • dobudovanie areálu odpadového hospodárstva 
  • dokončenie prekrytia skládky vo Veternej Porube
  • verejný vodovod a kanalizácia Pod Stráňami 
  • zavádzanie parkovacej politiky
  • prípravy na zapojenie sa do realizácie projektov z externých zdrojov 
  • rekonštrukcia skateparku 
Poslanci mestského zastupiteľstva schválili aj návrh rozpočtu Verejnoprospešných služieb, ktoré budú zabezpečovať všetky potrebné služby obyvateľom za 3,6 milióna eur. Zelenú dali aj činnosti mestského informačného centra schválením jeho rozpočtu na rok 2024.

Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2024: https://www.mikulas.sk/files/File/msz/Zweb2023_156.pdf