Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Nepopulárne rozhodnutie: Mesto musí zvýšiť dane aj poplatok za komunálny odpad

Nepopulárne rozhodnutie: Mesto musí zvýšiť dane aj poplatok za komunálny odpad

  30.11.2023   |   Tlačové správy

Dane sa v Liptovskom Mikuláši nezvyšovali už desať rokov. V reakcii na nepriaznivú ekonomickú situáciu sa tentokrát už aj mikulášska samospráva musí zaradiť medzi tie, ktoré s príchodom nového roka zvyšujú dane a poplatky. Mestu rastú náklady, pripravovaný rozpočet je napätý a negatívne ho ovplyvňuje vysoká inflácia, valorizácia miezd, rast cien energií. K rozhodnutiu mestských ekonómov navrhnúť úpravu sadzieb smerom nahor prispel vo veľkej miere aj štát. 
"Na mestá a obce totiž preniesla minulá vláda ďalšie nové úlohy a povinnosti bez toho, aby na ne dal štát peniaze. Hľadať prostriedky preto musí vo vlastných radoch aj naše Mesto Liptovský Mikuláš," vysvetlil Ján Blcháč.
Návrhy radnice na zvýšenie daní a poplatkov prerokovala finančná komisia a odporučila poslancom ich schválenie, tí na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva rozhodli v prospech navyšovania. To sa najviac  dotkne poplatku za tuhý komunálny odpad a dane z nehnuteľností.

Stratu za odpad kryje mestská kasa 
Hlavným argumentom ekonómov pre zvýšenie poplatku za komunálny odpad je zníženie straty, ktorá vzniká z nízkych príjmov a vysokých nákladov za nakladenie so smeťami. Na komunálny odpad doplácalo mesto v minulom roku až 520 000 eur a tento rok predpokladá stratu 514 000 eur. 
„Nízke príjmy za likvidáciu odpadu pokrývame z mestskej kasy niekoľko rokov. Už v roku 2020 zaviazal Najvyšší kontrolný úrad naše mesto, aby zaviedlo opatrenia na zníženie straty. Náklady na nakladanie s odpadom je totiž podľa zákona obec povinná hradiť z poplatku za komunálne odpady, ktorý platia obyvatelia ako tvorcovia tohto odpadu. Preto sme sčasti zvyšovali poplatok v roku 2022, to však nestačilo na pokrytie celého úniku na odpade, a tak musíme pristupovať k opätovnému navyšovaniu,“ vysvetlil primátor Liptovského Mikuláša Ján Blcháč.
Odpad vytvárame denne
Množstvo vyprodukovaného odpadu každoročne narastá. V minulom roku vytvoril jeden Mikulášan približne 660 kilogramov odpadu, za naloženie s ním zaplatil ročný poplatok 35 eur. Po zvýšení zaplatí pôvodca odpadu o desať eur viac. Ani to ešte nepokryje predpokladanú stratu na ďalšie roky, mesto bude odhadom stále doplácať na odpad približne stotisíc eur.
„Musíme si uvedomiť, že odpad produkujeme každý deň. Pri prepočítaní ročného poplatku na deň nám vychádza, že za všetky smeti, ktoré každý deň zahodíme do koša, zaplatíme od budúceho roku len 12 centov denne.  A netreba zabúdať, že poplatok zahŕňa viac, ako len odvoz týchto smetí, je to aj  prevádzka zberných dvorov, ktoré sú nám denne k dispozícii, veľkoobjemové kontajnery, ktoré vykladáme pri jarnom či jesennom upratovaní, odvoz zeleného odpadu aj nakladanie s kuchynským odpadom,“ vysvetlil Martin Kögel z Verejnoprospešných služieb mesta Liptovský Mikuláš. 
Daň z nehnuteľností navyšuje legislatíva 
Nový rok prinesie aj  zvýšenie daní z nehnuteľností a jedným z dôvodom na túto úpravu je zákonná povinnosť. Mesto musí podľa legislatívy do roku 2024 prispôsobiť sadzby za byty tak, aby rozdiel medzi najvyššou a najnižšou nepresiahol desaťnásobok. 
  • Ročná sadzba dane z bytov za meter štvorcový bola dosiaľ podľa mestskej časti od 0,147 do 0,248 eur za meter štvorcový, po novom za štvorec zaplatíme od 0,30 do 0,50 eur.
  • Za stavby na bývanie s najviac tromi bytmi sa pohybovala doterajšia sadzba vo výške od 0,14 do 0,24 eur na meter štvorcový podľa lokality, od nového roku budeme platiť od 0,35 do 0,60 eur.  
„V porovnaní s ostatnými mestami budeme mať v roku 2024 ešte stále sadzby dane za stavby na bývanie na úrovni priemeru, ak nie podpriemerné vzhľadom k tomu, že väčšina miest na Slovensku taktiež avizuje zvyšovanie daní,“ vysvetlila šéfka daní na mikulášskom mestskom úrade Lenka Debnárová.
Za ubytovanie o 50 centov viac
Daň za ubytovanie sa zvýši z pôvodného eura na 1,50 eur. Napriek tomu, že sme boli v roku 2022 v poradí šieste najnavštevovanejšie mesto na Slovensku, eurová sadzba za ubytovanie bola v roku 2022 najnižšia v porovnaní s ostatnými mestami v rebríčku. Táto daň nebola upravovaná jedenásť rokov.
Pri ostatných sadzbách navrhli mestskí daniari len zaokrúhľovanie.

Aby sa zachovali základné služby
Z navyšovania neuhradí mesto žiadne nové služby, zdražuje, aby aspoň zachovalo v pôvodnom štandarde tie aktuálne. Pred nepriaznivým dopadom rozhodnutí minulej vlády varovali mestá a obce už dlhodobo. Pre názornosť, ekonómovia liptovskomikulášskeho mestského úradu počítali s tým, že do mestskej kasy príde v roku 2024 z podielových daní o 700 000 eur viac, ako je aktuálna prognóza. 
„ Zvýšenie poplatkov by malo nášmu mestu priniesť peniaze, o ktoré prichádza mestská kasa aj v dôsledku rozdeľovania daňového bonusu. Peniaze na jeho vyplatenie vtedy totiž štát zobral samosprávam. Tieto dopady sme avizovali už dávno, štát vtedy nereagoval,“ vysvetlil situáciu primátor Ján Blcháč.