Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Hokej v Liptovskom Mikuláši ide do súkromných rúk, víťaz súťaže je známy

Hokej v Liptovskom Mikuláši ide do súkromných rúk, víťaz súťaže je známy

  10.05.2023   |   Tlačové správy

Víťazom obchodnej verejnej súťaže na prevod akcií spoločnosti mestského hokejového klubu MHK32 Liptovský Mikuláš sa stala spoločnosť R-STAV SK s. r. o., ktorá ponúkla na kúpu akcií sumu vo výške 151 200 eur. Do súťaže sa prihlásili traja uchádzači. Druhá  v poradí skončila spoločnosť DREVOMAX, s. r. o. s ponukou 111 111 eur, tretí bol Tibor Višňovský so sumou 99 999 eur. Neporušené obálky otváral pred očami uchádzačov a za prítomnosti médií predseda sedemčlennej komisie.
 
„Komisia vyhodnotila všetky predložené návrhy, ich súlad s vyhlásenými podmienkami súťaže a na základe kritérií pre hodnotenie návrhov určila poradie navrhovateľov. Kritériom pre hodnotenie návrhov bola kúpna cena s váhou posúdenia 70 percent a predložený strategický plán rozvoja hokeja na obdobie piatich rokov s váhou posúdenia 30 percent,“ vysvetlila Miroslava Javornická z právneho odboru mesta, ktorá bola členkou aj zapisovateľkou výberovej komisie. 
 
Súťažné podmienky schválili poslanci mestského zastupiteľstva 24. marca. Klubové akcie ponúkalo mesto v súťaži za 79 720 eur. Táto suma vzišla zo znaleckého posudku na všeobecnú hodnotu majetku hokejového klubu. Súťaž vyhlásilo mesto 4. apríla, záujemcovia mohli návrhy predkladať do 4. mája.
 
Víťaz bude povinný zaviazať sa v kúpnej zmluve, že nepredá licenciu klubu a súčasne ju zachová v meste Liptovský Mikuláš. Zároveň bude povinný mestu predkladať rozpočet na financovanie klubu vždy pre nasledujúce dve sezóny. V prípade nedodržania tejto povinnosti má mesto právo odkúpiť klub späť za rovnakú cenu, za akú ho predal. 
 
„Predajom akcií sa nezbavujeme zodpovednosti za budúcnosť hokeja, práve naopak. Máme záujem ho rozvíjať, preto počas obdobia desiatich rokov, ak bude klub v najvyššej súťaži, budeme mu poskytovať dotáciu. Pôjde však o nižšiu sumu, ako je bolo v súčasnosti a odpadnú nám všetky tie manažérske či organizačné starosti, ktoré sme takmer každodenne riešili,“ konštatoval predseda výberovej komisie a viceprimátor mesta Liptovský Mikuláš Rudolf Urbanovič. 
 
Liptovský Mikuláš je jedným z 12 slovenských tímov v najvyššej hokejovej súťaži, je to však jediný klub, ktorého stopercentným vlastníkom je mesto. Ostatné sú v súkromných rukách. Majú svojich súkromných majiteľov, ktorí sa venujú len priamo samotnému dianiu v hokeji, zapájajú do existencie sponzorov a žijú výlučne hokejom. V Liptovskom Mikuláši, kde klubu šéfovalo mesto, bolo  pri množstve agendy nemožné venovať sa výsostne len fungovaniu hokeja. Odpredajom akcií dala radnica nášmu hokeju šancu prežiť vo svete súkromných klubov s obrovskými rozpočtami.