Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Oznamy

Oznamy

Vážení občania,

v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní. Pomocou nastavenia zobrazenia môžete zmeniť typ správ a jednoduchšie nájsť čo hľadáte. Staršie správy a oznamy potom nájdete vo všeobecnom archíve správ.

Nastavenie zobrazenia:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť
03.04.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Nové Vitálišovce - SO 01 Prístupová komunikácia" nachádzajúcej sa v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je DimStav, s.r.o. Otvoriť prílohu

03.04.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie Obce Demänovská Dolina vo veci stavby "Urbár Demänová - Zóna pod Demänovskou horou - SO-E ELEKTRO - ROZVODY NN - 11306 - Demänovská Dolina- Záchytné parkovisko - Rozšírenie NNK". Otvoriť prílohu

03.04.2020 | Oznamy
Oznam

Orálna vakcinácia líšok proti besnote — jarná kampaň — oznámenie a poučenie. Otvoriť prílohu

03.04.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Otvoriť prílohu

03.04.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 29. 04. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 16:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Vrbica-Nábrežie (Jura Janošku, Nešporova, Rázusova, Zgútha Vrbického – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

03.04.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Otvoriť prílohu

01.04.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie "Obnova bytového domu Jefremovská 614, Liptovský Mikuláš" Otvoriť prílohu

31.03.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
L. Ondrašová: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 20. 04. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Liptovská Ondrašová (Ondrášovská, Role, Škorupovo – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

31.03.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
Vitálišovce, Podbreziny, Okoličné, Stošice: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 21. 04. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 12:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Vitálišovce, Podbreziny, Stošice, Okoličné (v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

31.03.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 22. 04. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 15:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Vrbica-Nábrežie (Jura Janošku, Nešporova, Rázusova, Zgútha Vrbického – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

30.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš vo veci "Individuálna bytová výstavba, Liptovský Mikuláš - Benice" nachádzajúcej sa v k. ú. Benice a Palúdzka, navrhovateľom ktorej je Tatra Forest Slovakia, s.r.o. Otvoriť prílohu

30.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o zaslaní záverečného stanoviska navrhovanej činnosti „Mobilný drvič na recyklované kamenivo — Liptovský Mikuláš“ navrhovateľa Prima Slovakia, Liptovský Mikuláš. Otvoriť prílohu

27.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 5" nachádzajúcej sa na ul. Komenského v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Ing. Alexandra Šlachtová. Otvoriť prílohu

25.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie ústneho pojednávania na stavbu "STL distribučný plynovod" - líniová stavba v k.ú. Liptovská Ondrašová Otvoriť prílohu

25.03.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie

Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy, 1 etapa I/18 Ľubeľa - Liptovský Mikuláš Otvoriť prílohu

23.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš vo veci stavby "Objekt Wellness, Demänová village" nachádzajúcej sa na pozemku v k. ú. Demänová, stavebníkmi ktorej je Tatra SPC8, s.r.o., Bratislava. Otvoriť prílohu

23.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš vo veci stavby "Bytový dom F s polyfunkčným parterom" nachádzajúcej sa na pozemku v k. ú. Demänová, stavebníkmi ktorej je Tatra SPC8, s.r.o., Bratislava. Otvoriť prílohu

23.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš vo veci stavby "Objekt Požičovne, Demänová village" nachádzajúcej sa na pozemku v k. ú. Demänová, stavebníkmi ktorej je Tatra SPC8, s.r.o., Bratislava. Otvoriť prílohu

23.03.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Otvoriť prílohu

23.03.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš vo veci stavby "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)". Otvoriť prílohu