Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Oznamy

Oznamy

Vážení občania,

v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní. Pomocou nastavenia zobrazenia môžete zmeniť typ správ a jednoduchšie nájsť čo hľadáte. Staršie správy a oznamy potom nájdete vo všeobecnom archíve správ.

Nastavenie zobrazenia:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť
28.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie

Oznámnie o zaslaní strategického dokumentu - Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského samosprávneho kraja na roky 2021 - 2027 Otvoriť prílohu

28.07.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

zverejnenie zámeru prenajať nebytový priestor v objektoch: Kultúrneho domu v k.ú. Iľanovo, Kultúrneho domu v k.ú. Palúdzka a v nehnuteľnosti Ver. správy v k.ú. Demänová Otvoriť prílohu

28.07.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľnosť-novovytvorený pozemok parc. č. KN-C 5/13 v k.ú. Demänová (ul. Dlžiny) Otvoriť prílohu

28.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení pobytu

oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi Lukášovi Kardošovi Otvoriť prílohu

24.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie - stavebníci Mgr. Zuzana Gejdošová a Michal Gejdoš - Stavebné úpravy bytu č. 10 na ul. Štefánikovej č. 1521/21, na pozemku parc. č. KN-C 365/3 v k.ú. Liptovský Mikuláš Otvoriť prílohu

24.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytového domu - zateplenie - Jilemnického 643, Lipt. Mikuláš na pozemku parc. č. KN-C 344/4 a KN-C 343/4 v k.ú. L. Mikuláš Otvoriť prílohu

22.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta - 22.7.2020

Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta - 22.7.2020. Otvoriť prílohu

22.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky - 22.7.2020

Oznámenie o uložení zásielky - 22.7.2020. Otvoriť prílohu

22.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "12745 - Liptovský Mikuláš - Palúdzka - Rekonštrukcia VN prípojky" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, navrhovateľom ktorej je Stredoslovenská distribučná, a.s. Otvoriť prílohu

21.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Július BARÁNYI (1997); Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Otvoriť prílohu

21.07.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta prenajať pozemok o výmere 152m2 v k.ú. Palúdzka (ul. Budovateľská). Otvoriť prílohu

21.07.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta prenajať časť pozemku o výmere 125m2 v k.ú. Liptovský Mikuláš (ul. Vansovej). Otvoriť prílohu

21.07.2020 | Úradná tabuľa
Rozhodnutie Okresného úradu Žilina

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina vo veci umiestnenia líniovej stavby "Dátová sieť Magnet". Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Vyhlásenie OVS

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej sú pozemky v k. ú. Palúdzka (ul. Okružná). Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Vyhlásenie OVS

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej je pozemok v k. ú. Okoličné (priemyselná zóna). Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Vyhlásenie OVS

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej je pozemok v k. ú. Okoličné (priemyselná zóna). Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Okoličné, Stošice, Vitálišovce, Podbreziny: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 07. 08. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Okoličné, Stošice, Vitálišovce, Podbreziny (v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

06.07.2020 | Úradná tabuľa
Využitie práva primátora mesta pozastaviť výkon uznesení

Využitie práva primátora mesta pozastaviť výkon uznesení MsZ č. 40/2020 a 41/2020 zo dňa 25.6.2020. Otvoriť prílohu

22.06.2020 | Úradná tabuľa
Zverejnenie žiadosti

Zverejnenie žiadosti - Stavebné úpravy a nadstavba priemyselnej budovy na polyfunkčnú budovu. Otvoriť prílohu

09.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta

Zámer mesta odpredať pozemky (ul. Tehliarska) Ing. Štefanovi Repovi. Otvoriť prílohu