Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Oznamy

Oznamy

Vážení občania,

v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní. Pomocou nastavenia zobrazenia môžete zmeniť typ správ a jednoduchšie nájsť čo hľadáte. Staršie správy a oznamy potom nájdete vo všeobecnom archíve správ.

Nastavenie zobrazenia:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť
21.02.2020 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 88/356, v k.ú. Liptovská Ondrašová ... Čítať viac

21.02.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

20.02.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 5" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Ing. Alexandra Šlachtová ... Otvoriť prílohu

20.02.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zverejnenie žiadosti - "Stavebné úpravy miestnej komunikácie ul. Majerská II. etapa Liptovský Mikuláš" ... Otvoriť prílohu

19.02.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

19.02.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zverejnenie žiadosti - "Obytný súbor IBV Horička - Liptovská Ondrašová - SO 10 - prístupová komunikácia" ... Otvoriť prílohu

18.02.2020 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 6606/2, v k.ú. Liptovský Mikuláš ... Čítať viac

18.02.2020 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 773/122, v k.ú. Okoličné ... Čítať viac

18.02.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš predať formou zámeny nehnuteľnosť - pozemok o výmere 152 m2 v k. ú. Palúdzka (ul. Budovateľská) v prospech spoločnosti Belal Vista, s. r. o ... Otvoriť prílohu

18.02.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať nehnuteľnosť - pozemok o výmere 22 m2 v k. ú. L. Ondrašová (ul. Požiarnická) v prospech Richarda Rajniaka ... Otvoriť prílohu

18.02.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať nehnuteľnosť - pozemok o výmere 52 m2 v k. ú. L. Ondrašová (ul. Požiarnická) v prospech Miroslavy Tekelovej ... Otvoriť prílohu

18.02.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať nehnuteľnosť - pozemok o výmere 122 m2 v k. ú. Okoličné (ul. Kláštorná) v prospech Pavla a Eriky Kralčiakovej ... Otvoriť prílohu

18.02.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš predať formou zámennej zmluvy nehnuteľnosť - pozemky o výmere 137 m2 v k. ú. Demänová (ul. Mládeže) v prospech Miroslava Macíka ... Otvoriť prílohu

18.02.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosť - časť pozemku o výmere 45 m2 v k. ú. Demänová v prospech Demänová Village, s.r.o ... Otvoriť prílohu

18.02.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Dušan Rakovan, nar. 1980; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

18.02.2020 | Úradná tabuľa
Návrh rozpočtu mesta

Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021-2022 ... Otvoriť prílohu

17.02.2020 | Úradná tabuľa
Návrh VZN

Návrh VZN .../2020/VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka a dieťa škôl a školských zariadení zriadených na území mesta Liptovský Mikuláš pre rok 2020 ... Otvoriť prílohu

14.02.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o zaslaní rozhodnutia, že navrhovaná činnosť „Inteligentné riešenia v spoločnosti Persson s.r.o.“ navrhovateľa „Persson s.r.o., Ostredková 4, 821 02 Bratislava“ sa nebude posudzovať ... Otvoriť prílohu

14.02.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš vo veci stavby "Areál Sedus Group, Liptovský Mikuláš" ... Otvoriť prílohu

13.02.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Ľuboš ANDRÁŠ, nar. 1987; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu