Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Oznamy

Oznamy

Vážení občania,

v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní. Pomocou nastavenia zobrazenia môžete zmeniť typ správ a jednoduchšie nájsť čo hľadáte. Staršie správy a oznamy potom nájdete vo všeobecnom archíve správ.

Nastavenie zobrazenia:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť
09.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Gabriela Granátová, nar. 1977; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Otvoriť prílohu

09.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Otvoriť prílohu

08.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)". Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Vyhlásenie OVS

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej sú pozemky v k. ú. Palúdzka (ul. Okružná). Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Vyhlásenie OVS

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej je pozemok v k. ú. Okoličné (priemyselná zóna). Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Vyhlásenie OVS

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž, predmetom ktorej je pozemok v k. ú. Okoličné (priemyselná zóna). Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o zaslaní správy o hodnotení strategického dokumentu Doplnok "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy a mobility Žilinského samosprávneho kraja“. Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Okoličné, Stošice, Vitálišovce, Podbreziny: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 07. 08. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Okoličné, Stošice, Vitálišovce, Podbreziny (v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)". Otvoriť prílohu

07.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Rekreačný dom" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníčkou ktorej je Dáša Droppová. Otvoriť prílohu

06.07.2020 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 1581/3, v k.ú. Liptovský Mikuláš. Čítať viac

06.07.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 20. 07. 2020 bude v čase od 07:50 hod do 12:50 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Vrbica-Nábrežie (Vrbická – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

06.07.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
L. Ondrašová: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 20. 07. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Liptovská Ondrašová (Ondrášovská, Role, Škorupovo – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

06.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Prístupová cesta a verejné osvetlenie" - na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Marián Kováč, Ľubeľa. Otvoriť prílohu

06.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie Obce Bobrovec na stavbu "Verejné osvetlenie" nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkmi ktorej je Mesto Liptovský Mikuláš. Otvoriť prílohu

06.07.2020 | Úradná tabuľa
Využitie práva primátora mesta pozastaviť výkon uznesení

Využitie práva primátora mesta pozastaviť výkon uznesení MsZ č. 40/2020 a 41/2020 zo dňa 25.6.2020. Otvoriť prílohu

03.07.2020 | Úradná tabuľa
Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš

Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš vo veci vysporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkárskej osade Kalište. Otvoriť prílohu

03.07.2020 | Úradná tabuľa
Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Žilina

Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Žilina. Otvoriť prílohu

03.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 10" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Štefánikova), stavebníkom ktorej je Ivan Brezina, Liptovský Mikuláš. Otvoriť prílohu