Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Oznamy

Oznamy

Vážení občania,

v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní. Pomocou nastavenia zobrazenia môžete zmeniť typ správ a jednoduchšie nájsť čo hľadáte. Staršie správy a oznamy potom nájdete vo všeobecnom archíve správ.

Nastavenie zobrazenia:

Všetky
  • Oznamy
  • Úradná tabuľa
  • Verejné obstarávanie
Nastaviť
27.02.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Otvoriť prílohu

27.02.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Mária Lukáčová, nar. 1931; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Otvoriť prílohu

27.02.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)". Otvoriť prílohu

27.02.2020 | Úradná tabuľa
Pozvánka na zasadnutie MsZ

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 5.3.2020. Otvoriť prílohu

26.02.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)". Otvoriť prílohu

25.02.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "SW 11552 Liptovský Mikuláš - Pod Stráňami - Zahustenie TS" nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská distribučná, a.s. Otvoriť prílohu

25.02.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Pozvánka na zhromaždenie Pozemkového spoločenstva v Bodiciach. Otvoriť prílohu

24.02.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Martina JARUŠINSKÁ, nar. 1982; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Otvoriť prílohu

24.02.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Chodník pre chodcov v Palúdzke, Ul. Glejárska" nachádzajúcej v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je Bella Vista, s.r.o. Otvoriť prílohu

24.02.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)". Otvoriť prílohu

24.02.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Otvoriť prílohu

24.02.2020 | Úradná tabuľa
Oznam o výberovom konaní

Oznam o výberovom konaní na jedno pracovné miesto odborného pracovníka Komunitného centra. Otvoriť prílohu

24.02.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Daňový úrad Žilina, oznamuje Rolandovi Callovi, miesto uloženia písomnosti, ktorým je: Daňový úrad Žilina, pobočka Liptovský Mikuláš, Hollého 3, Liptovský Mikuláš. Otvoriť prílohu

21.02.2020 | Oznamy
Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 88/356, v k.ú. Liptovská Ondrašová. Čítať viac

20.02.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 5" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Ing. Alexandra Šlachtová. Otvoriť prílohu

20.02.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zverejnenie žiadosti - "Stavebné úpravy miestnej komunikácie ul. Majerská II. etapa Liptovský Mikuláš". Otvoriť prílohu

19.02.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zverejnenie žiadosti - "Obytný súbor IBV Horička - Liptovská Ondrašová - SO 10 - prístupová komunikácia". Otvoriť prílohu

18.02.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš predať formou zámeny nehnuteľnosť - pozemok o výmere 152 m2 v k. ú. Palúdzka (ul. Budovateľská) v prospech spoločnosti Belal Vista, s. r. o. Otvoriť prílohu

18.02.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať nehnuteľnosť - pozemok o výmere 22 m2 v k. ú. L. Ondrašová (ul. Požiarnická) v prospech Richarda Rajniaka. Otvoriť prílohu

18.02.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať nehnuteľnosť - pozemok o výmere 52 m2 v k. ú. L. Ondrašová (ul. Požiarnická) v prospech Miroslavy Tekelovej. Otvoriť prílohu