• New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • New Zealand vs Fiji
 • New Zealand v Fiji
 • New Zealand Fiji
 • ZABYTKI SAKRALNE | Liptovský Mikuláš | Mesto pre všetkých
  Liptovský Mikuáš
    Úvod   /   Gość   /   ATRAKCJE   /   ZABYTKI SAKRALNE

  ZABYTKI SAKRALNE

  Historia i ciekawe szczegóły rzadkich wnętrz Kościoła św. Mikołaja, Kościoła ewangelickiegoSynagogi i  Kościół św. Piotra z Alkantary pośrednictwem audioprzewodników, galerii zdjęć i krótkich tekstów.
   

  KOŚCIÓŁ ŚW. MIKOŁAJA

  Został zbudowany jako kościół parafialny dla pięciu pobliskich osad. Początkowo stał samotnie, ale z czasem rozrosło się wokół niego miasto Święty Milulasz. Ta imponująca budowla sakralna stoi w miejscu starszego kościoła romańskiego z XI-XII wieku, który podczas budowy jednonawowego kościoła w latach 1280-1300 stał się zakrystią i jest obecnie najstarszą częścią świątyni. W połowie XV wieku kościół został rozbudowany, wykonano też sklepienia i podwyższono wieżę zmieniając styl na późnogotycki. W tym okresie kościół wraz z pobliskim dworem Pongraców został otoczony murami obronnymi i fosą, a później przebudowany w stylu barokowym. W swojej wczesnogotyckiej formie świątynia ponownie ukazała się w pełnym świetle dopiero po gruntownym remoncie prowadzonym w latach 1941-43, kiedy to usunięto fortyfikacje i dobudowano boczne kaplice. Następnie w całym kościele założono przepiękne okna witrażowe. audioprzewodnik
   
  ❶ Pierwszy witraż – Apoteozę Eucharystii – wykonała na podstawie projektu artysty narodowego Jána Želibskiego firma, która przygotowała także witraże do Katedry św. Wita w Pradze. To „antyczne“ okno, zamontowane w południowej nawie bocznej w 1942 r., dodało przestrzeni niebiańskiej mistyczności, dlatego według projektów Janka Alexy‘ego, Fera Kráľa, Štefana Cpina, Lei Mrázovej powstały kolejne kolorowe witraże doświetlające wnętrze kościoła. Przedstawiają one sylwetki świętych Józefa, Cyryla i Metodego, Świerada, Augustyna, a także motywy Serca Marii Panny czy księcia Pribiny. audioprzewodnik
  ❷ Ołtarz Marii Panny powstał w latach 1470-80. Pośrodku stoi rzeźba Madonny z Dzieciątkiem, a obok niej rzeźby świętych: Barbary, Małgorzaty i Doroty. Na ruchomych skrzydłach namalowano wydarzenia z życia Panny Maryi. Predellę ołtarza zdobi para aniołów trzymających chustę Weroniki z wizerunkiem twarzy Chrystusa. audioprzewodnik
  ❸ Kamienna chrzcielnica o kształcie kielicha pochodzi z 1490 roku, jej wybijane miedziane barokowe wieko pochodzi z XVII wieku. audioprzewodnik
  ❹ Łuk triumfalny, dominuje w nawie głównej kościoła, ozdobiony motywem ofiarowania baranka otoczonego aniołami autorstwa Jozefa Hanuli pochodzi z 1903 roku. audioprzewodnik
  ❺ Ołtarz św. Mikołaja. Centralną rzeźbą głównego ołtarza z 1903 roku jest patron kościoła – święty Mikołaj. Z jego lewej strony stoi rzeźba św. Władysława, a po prawej stronie rzeźba św. Szczepana. Ruchome skrzydła ołtarza przedstawiające sceny z życia św. Mikołaja pochodzą z lat 1500-1510. Drewniane figury, które stanowiły niegdyś część barokowego ołtarza głównego, można obejrzeć w Muzeum Janka Kráľa. audioprzewodnik
  ❻ Ołtarz Najświętszego Sakramentu przedstawia jego wyjątkowy wizerunek. Na tabernakulum, w miejscu tradycyjnych rzeźb postaci, została uwieczniona monstrancja z Najświętszym Sakramentem. Drewniana pozłacana płaskorzeźba przedstawiająca monstrancję o wysokości co najmniej 1,5 m, którą trzymają dwa klęczące anioły. audioprzewodnik
  ❼ Sgraffita w kaplicach bocznych, oraz malowidła na chórze są dziełem rodaka, artysty malarza Janka Alexego. W rodzinnym mieście przyczynił się do uratowania dworu Pongraców, był inicjatorem założenia Muzeum Janka Kráľa i Galerii Liptowskiej P. M. Bohúňa. Dzięki niemu wskrzeszono z ruin także zamek w Bratysławie. audioprzewodnik
  ❽ Płaskorzeźba nad wejściem głównym pochodząca z 1945 roku, to artystyczna wizja początków miasta. Przedstawia błogosławiącego św. Mikołaja i szlachcica Marka, któremu król Bela IV podarował ziemię pod budowę dworu i kościoła. Trzecią postacią jest liptowski magnat Bogomer patronujący rozwojowi Liptowa około 1268 roku. audioprzewodnik
  ❾ Zegar słoneczny umieszczony z południowej strony kościoła, zdobi ceramiczna płaskorzeźba walki św. Jerzego ze smokiem. audioprzewodnik
   
       

  Kościół św. Mikołaja, Moyzesova 662/3, 031 01  Liptovský Mikuláš, Tel.: +421 44 552 21 42
    http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/ikony/mapa.png http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/ikony/bezbarierovy_pristup.png
  Dostępne do zwiedzania:  1.7. - 31.8.2022: Pon - Pt: 10:00-12:00,13:00-17:00, opłata dobrowolna 
  Udostępniony podczas mszy: Pon – Pt: 6.15, 17.00*,  Sob: 7.00, 17.00*, Niedz: 6.15, 8.00, 9.15, 10.45, 18.15 *po zmianie czasu zimowego na letni msza wieczorna będzie o godz. 18.15
  Materiał promocyjny

  KOŚCIÓŁ EWANGELICKI

  Budowa kościoła ewangelickiego w Liptowskim Mikułaszu była możliwa dzięki Patentom tolerancyjnym węgierskiego monarchy Józefa II z 1781 roku, które umożliwiały protestantom budować kościoły bez dzwonów i wieży na obrzeżach wioski. W latach 1783-85 w budowie kościoła wzięli udział ewangelicy z 13 wiosek na Liptowie. Prosty klasycystyczny budynek bez wieży służył wiernym przez niemal sto lat, do czasu gdy miasto nawiedził pożar, który zniszczył poddasze świątyni i plebanii. Podczas odbudowy kościoła ściany zostały nadmurowane, a także dobudowano wieżę z okazałym wejściem do świątyni. Trzynawowa sklepiona budowa posiada nad nawami bocznymi rozległe empory – chóry, dzięki którym z 1700 miejscami siedzącymi kościół ten jest jednym z największych kościołów ewangelickich na Słowacji. Wnętrze z klasycystyczną amboną jest zdominowane przez duży późnobarokowy ołtarz kolumnowy z przedłużeniem i bocznymi "uszami" zamykającymi dolną część w koło. W zachodniej częścichóru znajdują się cenne organy z 1892 roku. audioprzewodnik

  ❶ Ambonę podarował kościołowi w 1806 roku liptowski żupan Emerich Pongrácz z żoną. Ich herby rodowe są umieszczone na daszku ambony. audioprzewodnik
  ❷ Późnobarokowy ołtarz (wys. 6,5 m) bogato zdobiony drewnianymi rzeźbami i złoceniami. Po bokach obrazu Ukrzyżowanego Chrystusa znajdują się posągi ewangelistów Mateusza i Jana, nad herbem darczyńcy znajduje się rzeźba Michała Archanioła z diabłem u stóp, oraz symbol Bożego oka. audioprzewodnik
  ❸ Marmurowa chrzcielnica z 1935 roku z miedzianym wiekiem. audioprzewodnik
  ❹ Tablice pamiątkowe dedykowane Jurajowi Janoškowi, M. M. Hodžy, Jurajowi Tranovskiemu, Vladimírowi Kunie oraz 500-leciu reformacji. audioprzewodnik
  ❺ Pierwotne kryształowe żyrandole z masywną mosiężną konstrukcją obciążające sklepienia kościoła zostały zastąpione nowymi wyrobionymi ze słowackich kryształów. audioprzewodnik
  ❻ Empory nad nawami bocznymi oraz w zachodniej części (chór). audioprzewodnik
  ❼ Dobudowana wieża z trzema dzwonami i portalem wejściowym. audioprzewodnik
  ❽ Rzeźby z piaskowca przedstawiające Juraja Tranovskiego i  M. M. Hodžę. audioprzewodnik
  ❾ Stara plebania z wystawą dotyczącą towarzystwa Tatrín i Żądań narodu słowackiego. audioprzewodnik

  Podstawą nowo powstałej biblioteki historycznej w starej parafii ewangelickiej jest Biblioteka Tranovskiego z cennymi egzemplarzami Cithary sanctorum. Biblioteka posiada ponad 2200 unikalnych książek, grafik i rękopisów. Najstarsza książka pochodzi z 1592 r. Biblioteka należy do jednego z najstarszych słowackich wydawnictw - Tranoscius, założonego w 1898 r. przez ewangelików z L.Mikułasza. Jest dostępna także dla naukowców.

  W archiwum chóru ewangelickiego znajdują się takie unikalne przedmioty, jak pięknie haftowane historyczne ręczniki liturgiczne, cenne obrazy oraz kilka kopii Cithary sanctorum. Pierwsze wydanie z 1636 roku zawierało 412 pieśni duchowych; ich liczba wzrosła później do 1300. Część archiwum jest udostępniona w starej parafii ewangelickiej.

  Na początku XVI wieku reformacyjne tezy Marcina Lutra dotarły również na teren Liptowa. Mieszkańcy Liptowskiego Mikułasza zaakceptowali je do tego stopnia, że niemal wszyscy przeszli na wiarę ewangelicką. Nawet w kościele św. Mikołaja, od wieków należącego do kościoła katolickiego, od połowy XVI wieku posługę pełnili tylko kaznodzieje ewangeliccy. Wśród nich również znany ksiądz Juraj Tranovský. Ponieważ kościół św. Mikołaja w 1680 roku został zwrócony kościołowi katolickiemu, kolejne sto lat ewangelicy jeździli na nabożeństwa do oddalonego o 8 km kościoła artykularnego we wsi Paludza. Od 1785 roku zgromadzeniu służy dzisiejszy kościół ewangelicki w  Liptowskim Mikułaszu. W tym samym roku zostało odnowione samodzielne zgromadzenie ewangelickie Vrbicko-svätomikulášsky zbor, który poświęcił się rzeczywistej pracy duchowej, dobroczynności, oświacie i kulturze. Do kościoła stopniowo dołączyła plebania, szkoła ewangelicka (obecnie Galeria Liptowska P. M. Bohúňa), wydawnictwo Tranoscius i ewangelicki dom kościelny. Utworzono tu ewangelicką dzielnicę miasta, która stała się miejscem ważnych wydarzeń, jak ustanowienie pierwszego ogólnokrajowego stowarzyszenia kulturalnego Tatrín, sporządzenie pierwszego programu politycznego Słowaków – Żądania narodu słowackiego czy wyświęcenie pierwszego biskupa Kościoła Ewangelickiego Juraja Janoški. audioprzewodnik
   
       


  Kościół ewangelicki, Tranovského 12, Liptovský Mikuláš, Tel.: +421 44 552 21 46
    http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/ikony/facebook1.png http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/ikony/youtube.png http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/ikony/mapa.png http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/ikony/bezbarierovy_pristup.png
  Dostępne do zwiedzania: 1.7.- 31.8.2022: Pon - Pt: 10:00 - 12:00, 13:00 - 17:00, opłata dobrowolna 
  Msze: w każdą niedzielę o godzinie 9.00
  Materiał promocyjny


  SYNAGOGA

  Synagoga w Liptowskim Mikulaszu, wybudowana w latach 1842 – 1846 jako jednokondygnacyjny budynek klasycystyczny z prostym stropem belkowanym oraz surowym wnętrzem, należy dziś do największych i najciekawszych w całej Słowacji. Swój wygląd zawdzięcza przebudowie w roku 1906, ale pierwotna budowla do tej pory stanowi znaczną część aktualnej synagogi – to mury zewnętrzne. Do istniejących fundamentów budapesztański architekt Leopold Baumhorn wstawił nową konstrukcję z nośników i słupów stalowych. Unikatowy system sieci stalowej podtrzymującej cienką, tylko pięciocentymetrową warstwę tynku, umożliwił zamknięcie stosunkowo rozległej przestrzeni trójnawowej i zabudowę galerii dla kobiet. Dzięki tym nowatorskim, w tamtym okresie rzadko tu stosowanym rozwiązaniom sklepienia, synagoga w Mikulaszu zalicza się do grona ważnych zabytków o charakterze technicznym. Jednocześnie stanowi potwierdzenie umiejętności architekta, który dostosował pierwotny obiekt do nowych wymagań z istotną zmianą rozkładu i jednocześnie zachowaniem pierwotnych kształtów bryły. Autor osiągnął harmonię pomiędzy dominującym klasycystycznym stylem fasady i zachowanym charakterem pierwotnego zadaszenia oraz secesyjnym wnętrzem, w tym kopułą z pięknym witrażem. We wnętrzu dominują bogate niebiesko-złote dekoracje stiukowe. Secesyjny charakter tego miejsca dopełniają metalowe żyrandole i witraże z motywami kwiatowymi w oknach. audioprzewodnik
   
  ❶ Fasada zawierająca pięć okien i wejść jest zorientowana na zachód. Cztery ogromne kolumny antyczne podpierają wielki wysunięty portyk z tympanonem. Intersująca w tym klasycystycznym wnętrzu jest ilość okien – 30 oraz 9 wejść z trzech stron budynku. audioprzewodnik
  ❷ Wejście za fasadą jest podzielone na sześć części z dwiema kolum - nami podtrzymującymi sklepienie kolebkowe. Pomieszczenia przyległe wykorzystywano do przechowywania ksiąg metrykalnych. audioprzewodnik
  ❸ Wspaniałe wnętrze to wynik przebudowy z 1906 roku, dzięki której synagoga uzyskała dzisiejszy wygląd, łączący klasycystyczne ściany ze - wnętrzne z secesyjnym wykończeniem w środku. audioprzewodnik
  ❹ Nad środkiem optycznym synagogi, w którym krzyżują się łuki sklepienia nawy głównej, na wysokości 17 m architekt otworzył strop i wybudował nad nim kopułę o średnicy 10 m. Jej szczyt wypełnia wielki, kolorowy witraż. audioprzewodnik
  ❺ Witraż na suficie to dekoracyjne wypełnienie z centralnym motywem słońca na błękitnym niebie, doświetlany żarówkami umieszczonymi pod sufitem. Witraż na suficie oraz witraże okienne były najcenniejszą i jedno - cześnie najdroższą częścią wyposażenia świątyni. Ufundowały je cztery bogate rodziny żydowskie z Liptowskiego Mikulasza. audioprzewodnik
  ❻Wejście do serca synagogi „Aron-ha-Kodesz“, gdzie była przechowy - wana Tora, ma postać imponującej bramy. Podwójny łuk, który ją wieńczy symbolizuje mojżeszowe kamienne tablice z Dekalogiem. audioprzewodnik
  ❼ Z pierwotnego wyposażenia w środku zachowały się tylko oryginal - ne secesyjne ławki drewniane na galeriach przeznaczonych dla kobiet. Oprócz nich we wnętrzu znajdowały się też metalowe żyrandole, świeczniki, poręcze na emporach i witraże z motywem kwiatów, które na początku lat 90. XX wieku zostały zdemontowane, by ochronić je przed dalszym niszcze - niem. Ostatnie dwa z nich można zobaczyć w Muzeum Janka Kráľa. audioprzewodnik
  ❽ Dekoracje stiukowe na filarach, kolumnach i poręczach galerii oraz cen - tralnie umieszczonego Aron-ha-kodesz mają wyraźne polichromie z przewa - gą koloru złotego i niebieskiego. Niebieski i złoty dominują także na freskach sklepienia i kopuły. Szczegółowe, stylizowane motywy roślinne tylko delikatnie podkreślają ornamentykę opartą na prawach geometrii i inspirowaną orientem. audioprzewodnik
  ❾ Relief poświęcony ofiarom holokaustu zamyka najsmutniejszy rozdział w historii tutejszej społeczności żydowskiej. Jego kopia znajduje się w Instytucie Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu w Jerozolimie, kolejne ozdabiają 6 synagog na terenie Słowacji. Autorem reliefu jest miejscowy malarz Michal Kern. audioprzewodnik
   
  Społeczność żydowska pojawia się na kartach historii już w latach 20. XVIII wieku, kiedy na Liptowie osiedliły się pierwsze rodziny wyznania mojżeszowego pochodzące z Moravskiego Holešova. Właściciel ziemski Samuel Pongrác przyjął ich, oczekując, że pomogą w rozwoju handlu w Mikulaszu i okolicy, więc wynajął im kilka domów bezpośrednio przy rynku. Do miasta przybywały kolejne rodziny, które zaczęły handlować drewnem, skórą, suknem, alkoholem i tytoniem. W 1730 roku założyli żydowską gminę wyznaniową, a rok później wybudowali pierwszą, jeszcze drewnianą synagogę. W 1752 roku społeczność ta założyła żydowską szkołę elementarną Tory i Talmudu, zaś w 1776 roku – jesziwę kształcącą rabinów. Na początku XIX wieku Liptowski Mikulasz był nazywany „żydowskimi Atenami“ lub „miastem pełnym mędrców i uczonych w Piśmie“. Istotny wpływ żydowskich mieszkańców na życie kulturalne i społeczne potwierdza również to, że w 1861 Liptowski Mikulasz miał pierwszego żydowskiego wójta na terenie całego Królestwa Węgier! Rozrastająca się gmina żydowska w 1842 roku podjęła decyzję o budowie nowej synagogi w miejscu, w którym budynek ten, choć o zmienionym wyglądzie, stoi do dziś. W 1846 roku już odbywały się w niej nabożeństwa. W jej pobliżu wyrosła szkoła sześcioklasowa z wykładowym językiem niemieckim, do której chodziły też dzieci chrześcijan. Liptowski Mikulasz stał się centrum żydowskim dla całego Liptowa. Gdy pożary miasta w latach 1878 i 1904 uszkodziły synagogę, społeczność zadecydowała o jej znacznej przebudowie. audioprzewodnik
   
       
   
  Synagoga, Hollého ulica 4, Liptovský Mikuláš, Tel.: +421 44 552 25 54+421 915 317 490 
    http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/ikony/facebook1.png http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/ikony/instagram.png http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/ikony/mapa.png http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/ikony/bezbarierovy_pristup.png http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/ikony/wifi.png
  Dostępne do zwiedzania: do 15.9.2022: Pon – Niedz: 10.00–18.00, poza sezonem letnim - możliwość zamówienia wejście z góry w Muzeum Janka Kráľa, Námestie osloboditeľov 31, Liptovský Mikuláš
  Wstęp: dorośli 2 €, dzieci 1 €
  Materiał promocyjny

  KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA Z ALKANTARY

  Kościół klasztorny pw. św. Piotra z Alkantary to największa budowla sakralna na Liptowie i jednocześnie unikat architektury gotyckiej na Słowacji. Został zbudowany nad brzegiem rzeki Wag w dzielnicy Okoličné, która była niegdyś samodzielną wsią należącą do szlacheckiego rodu Okoličianskich. Najprawdopodobniej to właśnie ten ród, przy wsparciu innych okolicznych rodów szlacheckich, w 1476 roku ufundował wybudowanie kompleksu klasztornego w miejscu pierwotnego gotyckiego kościoła św. Kosmy i Damiana. Kiedy w latach 1489-90 kończyły się prace budowlane w kościele klasztornym, intensywnie zaangażował się w nie żupan Liptowa - Matúš z Čečejoviec. Fundatorska działalność żupana została przedwcześnie przerwana przez zmianę sytuacji politycznej po śmierci króla Macieja Korwina w 1490 roku, a następnie także samego żupana Matúša. Mimo to budowa kościoła klasztornego zakończyła się w kolejnych latach, kościół został wyposażony w gotycki ołtarz główny, meble, a także ozdobiony w kilku miejscach malowidłami ściennymi. Poświęcony został Matce Boskiej Królowej Aniołów, a przylegający do niego klasztor służył franciszkanom – wyznawcom św. Franciszka z Asyżu, którzy musieli bardzo rygorystycznie przestrzegać zasad. Franciszkanie z Okoličnégo w 1571 r. zostali zmuszeni do wyjazdu, ponieważ nie otrzymywali już jałmużny na przeżycie. Następnie zespół klasztorny przejęli ewangelicy. Franciszkanie powrócili tu po ponad 130 latach dzięki biskupowi z Nitry - Ladislavovi Mattyasovskiemu, który zarządził remont kościoła i wybudowanie obok niego nowego barokowego klasztoru. Wtedy też kościół otrzymał nowy patronat - św. Piotra z Alkantary. Tragiczny los spotkał kościół w 1813 roku, kiedy to został poważnie uszkodzony przez powódź. Jeszcze przed tym smutnym wydarzeniem kościół przeszedł gruntowny remont w 1736 roku, kolejny w latach 1903-1904, a zniszczenia po II wojnie światowej zostały usunięte w 1952 roku.  Od roku 2009 do 2022 prowadzona była renowacja średniowiecznej konstrukcji dachu i barokowej krypty franciszkańskiej, usuwanie wilgoci, obniżenie posadzek do pierwotnego poziomu oraz kompleksowa renowacja i modernizacja wnętrz. Kościół ponownie odzyskał swój późnośredniowieczny urok. Dziś jest siedzibą parafii rzymskokatolickiej, a przylegający do niego klasztor Matki Bożej Królowej Anielskiej, pod pierwotnym wezwaniem, służy parafii i Wspólnocie Błogosławieństw. audioprzewodnik      
  Kościół składa się z trójnawowej hali o długości 25 metrów i 17-metrowego prezbiterium, oświetlonego czterema wysokimi gotyckimi oknami apsydy, z pięknym sklepieniem sieciowym. W środku świątyni, w połowie XVIII wieku została zbudowana krypta franciszkańska. Trójnawowa hala posiada piękne sklepienie gwiaździste wsparte na sześciu filarach. W jej centralnej części znajdują się cztery średniowieczne obrazy zwane „Franciszkańskim niebem”. Inne średniowieczne malowidła znajdują się nad łukiem triumfalnym, pośrodku którego znajduje się „Słońce Bernardynów”. Malowidła zostały odkryte i odrestaurowane do pierwotnego wyglądu podczas ostatniej rekonstrukcji kościoła. Wnętrze kościoła składa się z barokowego ołtarza głównego św. Piotra z Alkantary i sześciu bocznych, bogato zdobionych barokowych ołtarzy, ambony z rzeźbami czterech ewangelistów i rzeźbionych ław patronów z 1721 r. Od strony północnej do nawy przylega kaplica, pod którą znajduje się średniowieczna krypta rodu Okoličianskich. Przy południowej nawie znajduje się korytarz krzyżowy łączący kościół z klasztorem. Znajduje się w nim Muzeum Ladislava Mattyasovskiego, do którego wchodzi się z kościoła przez gotycki portal odkryty w 2011 roku. Muzeum parafialne umożliwia zwiedzającym wgląd w życie duchowe franciszkanów. Po południowej stronie sanktuarium wznosi się wieża, pod którą znajduje się drugie przejście z kościoła do klasztoru. audioprzewodnik

        
   
  ❶ Barokowy ołtarz główny św. Piotra z Alkantary został wykonany w 1747 roku i ufundowany przez Ladislava Okoličianskiego, którego herb rodzinny znajduje się nad głównym malowidłem ołtarza. Przedstawia klęczącego i modlącego się św. Piotra z Alkantary. audioprzewodnik
  ❷Późnogotyckie sedilia stanowią wnękę w południowej ścianie prezbiterium, w której zasiadano podczas odprawiania liturgii. Wykończone są kamiennym ornamentem z krzyżującymi się prętami i herbem. Doskonałe wykonanie świadczy o umiejętnościach mistrzów kamieniarzy, którzy brali udział w budowie kościoła. audioprzewodnik
  ❸ Późnogotycki malowany zegar ścienny odkryto na południowej ścianie prezbiterium w 2020 roku. Pierwotnie zamontowany był tutaj najpóźniej na przełomie XV i XVI wieku. audioprzewodnik
  ❹W centralnej części świątyni znajduje się barokowa krypta klasztoru franciszkanów z pierwszej połowy XVIII wieku. audioprzewodnik
  ❺ Późnośredniowieczne sklepienie sieciowe wyróżnia się gęstym, skomplikowanym wzorem. Jego żebra wykończone są konsolami ozdobionymi maszkaronami i motywami roślinnymi. audioprzewodnik
  ❻ Dwie barokowe trzyosobowe ławy patronackie, które zajmują honorowe miejsce w prezbiterium, należały do rodu Okoličianskich. audioprzewodnik
  ❼ Barokowa ambona pochodzi z końca XVII wieku, kiedy kościół ponownie przejęli franciszkanie. Zdobią ją figury czterech ewangelistów i młodego Chrystusa z narzędziami tortur w koszyku. audioprzewodnik
  ❽Średniowieczne malowidła ścienne, które nazwano Franciszkańskim Niebem, zostały namalowane w centralnej gwieździe sklepienia nawy w czasie powstania kościoła, czyli ponad 500 lat temu. audioprzewodnik
  ❾Późnośredniowieczne malowidła ścienne, zwane Słońcem Bernardynów, zajmują ważne miejsce nad łukiem triumfalnym, czyli optycznie nad wejściem do świątyni. audioprzewodnik 
  ❿ Boczny barokowy ołtarz Jana Nepomucena powstał w 1750 roku. Biało-złoty relief na ołtarzu przedstawia scenę, w której pięciu żołnierzy rzuca św. Jana Nepomucena z mostu do Wełtawy po okrutnych torturach za wierność powołaniu kapłańskiemu i zachowanie tajemnicy spowiedzi.  audioprzewodnik
  ⓫ Boczny barokowy ołtarz św. Antoniego z Padwy powstał w 1749 roku. Stół ołtarzowy zdobi płaskorzeźba św. Antoniego przemawiającego do ryb. audioprzewodnik
  ⓬ W północnej kaplicy znajduje się barokowy ołtarz Matki Bożej Siedmiobolesnej. Rzeźby na ołtarzu wykonane są ponadprzeciętnie i są dziełem nieznanego rzeźbiarza. audioprzewodnik
  ⓭ W bocznym, barokowym ołtarzu Świętego Krzyża dominuje duża gotycka figura ukrzyżowanego Chrystusa na ciemnym krzyżu. audioprzewodnik
  ⓮ Obrazy Drogi Krzyżowej namalowane na ścianach kościoła przez Michała Martinickiego z Namestova, od 1760 roku przypominają cierpienie Chrystusa w drodze na Golgotę. audioprzewodnik
  ⓯ Empora (chór) został zmodyfikowany do obecnej formy w 1764 roku, kiedy to został powiększony i wsparty na dwóch kamiennych filarach z trzema półkolistymi łukami. audioprzewodnik
  ⓰ Muzeum Ladislava Mattyasovskiego od 2011 roku udostępnia rzadkie artefakty historyczne, w tym fragmenty oryginalnego średniowiecznego ołtarza wykonanego w latach 1500-1510. Gdyby ołtarz zachował się do dziś w całości, byłby prawdziwą perełką późnego gotyku. audioprzewodnik

  KONTAKT
  Kościół św. Piotra z Alkantary  Kláštorná ulica 123, Liptovský Mikuláš
  Parafia Okoličné, M. Linčovského 123/2A, Tel.: +421 915 171 888
    http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/ikony/mapa.png http://www.mikulas.sk/filesII/informacne_centrum/ikony/bezbarierovy_pristup.png 
  Dostępne do zwiedzania: 
  1.9. -30.6.:
  Pon - Pt: 14.00 - 17.00 po zgłoszeniu telefonicznym
  1.7.- 31.8.: Wt. - Pt: 10.00-12.00, 14.00-17.00, Sob - Niedz: 14.00-17.00
  Opłata dobrowolna.