Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods.9


Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods.9 ZVO za obdobie od 1.1.2014 do 31.3.2014

Horizontálny predel obsahu
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods.9 ZVO za obdobie od 1.10.2013 do 31.12.2013

Horizontálny predel obsahu
Súhrnná správa o zákazkách podľa § 9 ods.9 ZVO za obdobie od 1.7.2013 do 30.9.2013

Horizontálny predel obsahu