Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

   

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
 • Nominácie - športovec mesta
  Nominácie - športovec mesta
  za rok 2017
  25.10.-17.00 OSMANSKÁ OKUPÁCIA
  25.10.-17.00 OSMANSKÁ OKUPÁCIA
  Múzeum Janka Kráľa
 • Pozvánka na pietnu spomienku
  Pozvánka na pietnu spomienku
  Uvedenie poštovej známky
  Uvedenie poštovej známky
 • 750 rokov VRBICE a 100 rokov sirotinca
  750 rokov VRBICE a 100 rokov sirotinca
  LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD
  LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD
Seniori presvedčili, že vedia pobaviť široké publikum

Seniori presvedčili, že vedia pobaviť široké publikum

20.10.2017 Zaplnená sála mikulášskeho Domu kultúry včera aplaudovala pri vystúpeniach predstaviteľov klubov seniorov z mesta. Išlo už o deviaty ročník takéhoto stretnutia, ktoré nesie názov Sami sebe ...
Začali s petíciou za kompletnú obnovu cesty I/18 od Liptovského Michala do Liptovského Mikuláša

Začali s petíciou za kompletnú obnovu cesty I/18 od Liptovského Michala do Liptovského Mikuláša

19.10.2017 Predstavitelia Združenia miest a obcí Liptova dnes spustili petíciu za kompletnú opravu povrchu cesty I/18 v trase Liptovský Michal – Liptovský Mikuláš (vrátane) súvislou vrstvou asfaltu ...
S rekonštrukciou mosta na Podbrezinách začíname 23. októbra

S rekonštrukciou mosta na Podbrezinách začíname 23. októbra

18.10.2017 Mesto začne 23. októbra s rekonštrukciou mosta ponad Smrečianku na Opavskej ulici na Podbrezinách. Most bude približne tri týždne úplne uzatvorený. Prosíme vás, aby ste v tomto období využili obchádzkovú trasu cez most na ulici Kemi. Podrobnejšie v prílohe ...
partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

   

Najnovšie tlačové správy

Aktuálne oznamy

Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 351/1 v k.ú. Liptovský Mikuláš. ...

Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 955 v k.ú. Liptovský Ondrašová. ...

Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. ...

Seniori presvedčili, že vedia pobaviť široké publikum

Zaplnená sála mikulášskeho Domu kultúry včera aplaudovala pri vystúpeniach predstaviteľov klubov seniorov z mesta. Išlo už o deviaty ročník takéhoto stretnutia, ktoré nesie názov Sami sebe. ...

Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Obnova bytového domu" súp.č. 602 na pozemku parc. č. KN-C 704/11 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej sú vlastníci bytov a nebytových priestorov Žiarska 602/2, Liptovský Mikuláš v správe INTEN-EURA, správa domov, s.r.o. Liptovský Mikuláš v zastúpení Inžinierska kancelária MN, s.r.o. Liptovský Mikuláš....

Začali s petíciou za kompletnú obnovu cesty I/18 od Liptovského Michala do Liptovského Mikuláša

Predstavitelia Združenia miest a obcí Liptova dnes spustili petíciu za kompletnú opravu povrchu cesty I/18 v trase Liptovský Michal – Liptovský Mikuláš (vrátane) súvislou vrstvou asfaltu. ...

Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. ...

S rekonštrukciou mosta na Podbrezinách začíname 23. októbra

Mesto začne 23. októbra s rekonštrukciou mosta ponad Smrečianku na Opavskej ulici na Podbrezinách. Most bude približne tri týždne úplne uzatvorený. Prosíme vás, aby ste v tomto období využili obchádzkovú trasu cez most na ulici Kemi. Podrobnejšie v prílohe. ...

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny - 14.11.2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. Žilina oznamuje, že dňa 14.11.2017 bude v čase od 08:30 hod. do 12:30 hod. prerušená v Liptovskom Mikuláši - mestskej časti LIPTOVSKÁ ONDRAŠOVÁ (Ul. Ondrášovská č. 4385 - v zmysle rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti SSE - Distribúcia, a.s. ...

Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Tomáš BOCKO, nar. 1985, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný súd Liptovský Mikuláš. ...

Podujatia

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
25.10.-17.00 OSMANSKÁ OKUPÁCIA
25.10.-17.00 OSMANSKÁ OKUPÁCIA
Pozvánka na pietnu spomienku
Pozvánka na pietnu spomienku
Nominácie - športovec mesta
Nominácie - športovec mesta

INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA


Adresa: Námestie mieru 1 (OC Central)
031 01  Liptovský Mikuláš
Tel.: +421/44 16 186, +421/44 552 24 18 
   

  


 • LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ JE SMART
  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ JE SMART
 • HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
  HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
 • Národný projekt terénna sociálna práca v obciach
  Národný projekt terénna sociálna práca v obciach
 • LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - program PRE RODINY S DEŤMI
  LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - program PRE RODINY S DEŤMI
REZERVÁCIA UBYTOVANIA