Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Zverejnenie zadávania zákazky

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Rok:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '106' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
Grafická úprava a tlač edukačných a informačných materiálov a letákov - Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Dodanie stravných lístkov pre piatich členov občianskej hliadky

Horizontálny predel obsahu
Dodanie vybavenia člena občianskej hliadky pre projekt „Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
Vyhotovenie a dodanie uličných tabúľ a tabuliek súpisných a orientačných čísiel

Horizontálny predel obsahu
Opílenie topoľov na Petrovičovom Nábreží v Liptovskom Mikuláši.

Horizontálny predel obsahu
Dodávka 32 kusov služobných prechodných búnd pre príslušníkov MsP

Horizontálny predel obsahu
Inžinierska činnosť pre mesto Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Stavebné úpravy a prístavba MJK L.Mikuláš – prepracovanie PD

Horizontálny predel obsahu
Služby - nájom priestorov pre projekt s názvom „Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
Dodávka výpočtovej techniky pre projekt s názvom „Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Vypracovanie PD – Kontajnerové plochy na území mesta L.Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Sanácia zosuvu – spevnené plochy pri separačnej hale

Horizontálny predel obsahu
Vypracovanie PD – Parkovacie plochy na území mesta L.Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Prenájom kopírovacích strojov so servisným zabezpečením

Horizontálny predel obsahu
Vzdelávacie aktivity pre projekt s názvom „Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Vypracovanie PD – Ul. Mišíkova, Hruboňova, Matejku L.Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Vypracovanie PD – Stavebné úpravy chodníka ul. Garbiarska L.Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Nákup osobného motorového vozidla pre Mestskú políciu Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Služby externého manažmentu pre projekt s názvom „Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Stavebné úpravy základnej školy na materskú školu ul. Okoličianska L.Mikuláš

Horizontálny predel obsahu

Zverejnenie zadávania zákazky

v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Rok:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '106' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
Grafická úprava a tlač edukačných a informačných materiálov a letákov - Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Dodanie stravných lístkov pre piatich členov občianskej hliadky

Horizontálny predel obsahu
Dodanie vybavenia člena občianskej hliadky pre projekt „Rómske občianske hliadky v meste Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
Vyhotovenie a dodanie uličných tabúľ a tabuliek súpisných a orientačných čísiel

Horizontálny predel obsahu
Opílenie topoľov na Petrovičovom Nábreží v Liptovskom Mikuláši.

Horizontálny predel obsahu
Dodávka 32 kusov služobných prechodných búnd pre príslušníkov MsP

Horizontálny predel obsahu
Inžinierska činnosť pre mesto Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Stavebné úpravy a prístavba MJK L.Mikuláš – prepracovanie PD

Horizontálny predel obsahu
Služby - nájom priestorov pre projekt s názvom „Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš“

Horizontálny predel obsahu
Dodávka výpočtovej techniky pre projekt s názvom „Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Vypracovanie PD – Kontajnerové plochy na území mesta L.Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Sanácia zosuvu – spevnené plochy pri separačnej hale

Horizontálny predel obsahu
Vypracovanie PD – Parkovacie plochy na území mesta L.Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Prenájom kopírovacích strojov so servisným zabezpečením

Horizontálny predel obsahu
Vzdelávacie aktivity pre projekt s názvom „Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Vypracovanie PD – Ul. Mišíkova, Hruboňova, Matejku L.Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Vypracovanie PD – Stavebné úpravy chodníka ul. Garbiarska L.Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Nákup osobného motorového vozidla pre Mestskú políciu Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Služby externého manažmentu pre projekt s názvom „Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Stavebné úpravy základnej školy na materskú školu ul. Okoličianska L.Mikuláš

Horizontálny predel obsahu