Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávaniaRok:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '79' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
Zneškodňovanie odpadov z mesta Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Stavebné úpravy Materská škola ul. Vranovská Liptovský Mikuláš – výmena výplňových konštrukcií


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Stavebné úpravy Domu kultúry Liptovský Mikuláš – hygienické zariadenia

Horizontálny predel obsahu
Stavebné úpravy v Základnej škole ul. Okoličianska Liptovský Mikuláš – výmena výplňových konštrukcií

Horizontálny predel obsahu
Upratovacie služby


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Dodávka a montáž hokejových mantinelov na zimný štadión v Liptovskom Mikuláši


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Cesta okolo Tatier - Cyklochodník Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Stavebné úpravy ul. Tranovského a ul. Kuzmányho Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Stavebné úpravy chodníka ul. Garbiarska Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Dodávka výpočtovej techniky pre projekt s názvom „Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Stavebné úpravy ul. Partizánov Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Dodávka výpočtovej techniky pre projekt s názvom „Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Výzva na predloženie ponuky - Vzdelávacie aktivity pre projekt s názvom „Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Výzva na predloženie ponuky - Služby externého manažmentu pre projekt s názvom „Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Nadlimitná zákazka - Elektronizácia služieb mesta Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Podlimitná zákazka - Nákup zemného plynu - CVO1013


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Podlimitná zákazka - Rozvoz stravy pre základné a materské školy na území mesta L.Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Podlimitná zákazka - Zriadenie virtuálnej neverejnej dátovej komunikačnej siete - postup zadávania zákazky zrušený


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenia o začatí priameho rokovacieho konania - Stavebné úpravy kotolne ZŠ ul. Čs.brigády L.Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Podprahová zákazka s Výzvou na predkladanie ponúk - Komplexná dodávka mesačníka MIKULÁŠ


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania


Rok:
SELECT * FROM lmd_polozky WHERE SKUPINA_ID = '79' ORDER BY DATUM DESC, VAHA DESC LIMIT 0,20
Zneškodňovanie odpadov z mesta Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Stavebné úpravy Materská škola ul. Vranovská Liptovský Mikuláš – výmena výplňových konštrukcií


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Stavebné úpravy Domu kultúry Liptovský Mikuláš – hygienické zariadenia

Horizontálny predel obsahu
Stavebné úpravy v Základnej škole ul. Okoličianska Liptovský Mikuláš – výmena výplňových konštrukcií

Horizontálny predel obsahu
Upratovacie služby


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Dodávka a montáž hokejových mantinelov na zimný štadión v Liptovskom Mikuláši


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Cesta okolo Tatier - Cyklochodník Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Stavebné úpravy ul. Tranovského a ul. Kuzmányho Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Stavebné úpravy chodníka ul. Garbiarska Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Dodávka výpočtovej techniky pre projekt s názvom „Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Stavebné úpravy ul. Partizánov Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Dodávka výpočtovej techniky pre projekt s názvom „Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Výzva na predloženie ponuky - Vzdelávacie aktivity pre projekt s názvom „Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Výzva na predloženie ponuky - Služby externého manažmentu pre projekt s názvom „Aktívne starnutie seniorov v meste Liptovský Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Nadlimitná zákazka - Elektronizácia služieb mesta Liptovský Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Podlimitná zákazka - Nákup zemného plynu - CVO1013


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Podlimitná zákazka - Rozvoz stravy pre základné a materské školy na území mesta L.Mikuláš


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Podlimitná zákazka - Zriadenie virtuálnej neverejnej dátovej komunikačnej siete - postup zadávania zákazky zrušený


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu
Oznámenia o začatí priameho rokovacieho konania - Stavebné úpravy kotolne ZŠ ul. Čs.brigády L.Mikuláš

Horizontálny predel obsahu
Podprahová zákazka s Výzvou na predkladanie ponúk - Komplexná dodávka mesačníka MIKULÁŠ


Viac Viac Viac
Horizontálny predel obsahu