Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Mikulášske ucho

Vážení občania,

máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy a neviete, ako a kde môžete vybaviť konkrétnu záležitosť?

Zaregistrujte sa a napíšte nám svoju otázku, ktorá sa týka správy mesta a jeho majetku, zabezpečenia organizačných a administratívnych vecí vykonávaných mestským úradom a   činností,  ktoré zabezpečujú organizácie zriadené mestom, do priloženého formulára. Príslušné odborné útvary mestského úradu odpovedia na vašu otázku. Vďaka Vašej emailovej adrese máme možnosť kvalitnejšie a rýchlejšie reagovať na Vaše podnety. Rubrika nenahrádza sprístupňovanie informácií upravené v zákone o slobode informácií.

Neodpovedáme na otázky, na ktoré už bola zverejnená odpoveď, na otázky ktoré sa netýkajú výkonu samosprávy mesta, na otázky hanlivé, s vulgárnym obsahom, na otázky s názvami firiem alebo s prvkami reklamy, na otázky obsahujúce mená osôb a osobné údaje, ktoré sú predmetom ochrany podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na vyťaženosť jednotlivých odborov mestského úradu si vyhradzujeme právo odpovedať na otázky v termíne bez časového obmedzenia.

Obsah Mikulášskeho ucha do 30. apríla 2015.POLOŽTE OTÁZKU

Prihlásenie

Zabudli ste heslo?

Pre pridávanie príspevkov musíte byť zaregistrovaný a prihlásený. Ak ešte nie ste zaregistrovaný, môžete sa zaregistrovať tu


Počet príspevkov : 1484 Rok :
Téma :

Ing. Miroslav PORUBIAK | 20.02 2017

Samospráva

Otázka:

Dobrý deň, požiadal by som o riešenie problému s odtokom stojacej vody na sídlisku Podbreziny, ulica Hradišská medzi vchodmi číslo 7 a 8 z vnútornej strany účka paneláku. Počas topenia snehu a väčších dažďov tu stojí voda a je zaplavený chodník. Stačilo by vybudovať odtokový žľab z betónových profilov a odtokovou rúrou popod chodník odviesť vodu k vodnému toku Smrečianka. Ďakujem

Odpoveď:

 Dobrý deň pán Porubiak,

ďakujeme za Váš podnet a návrh technického riešenia. V súčasnej dobe je však trend z hľadiska ochrany životného prostredia presne opačný, a to ponechanie zrážkových tam, kde spadnú a nie ich odvádzanie či už do kanalizácie, prípadne do blízkych tokov. Vhodnejším riešením v tejto lokalite, ktorú popisujete, je vybudovanie napríklad vsakovacej jamy prípadne trativodu v mieste, kde sa vo väčšom množstve sústreďuje voda. V roku 2018 plánujeme na ul. Hradišskej komplexnú opravu chodníkov vo vnútrobloku a v súvislosti s tým sa bude riešiť aj ich odvodnenie, čo by malo Vami popisovaný problém odstrániť.

S pozdravom  

Ing. Gabriel LENGYEL
vedúci odboru dopravy a životného prostredia

Dušan Šuchaň | 13.02 2017

Doprava

Otázka:

Dobrý deň počul som, že sa plánuje rekonštrukcia cesty I/18 v mestskej časti Palúdzka, a to od nemocnice po most ponad Váh; mám 2 otázky : 1. je v projekte zahrnuté aj státie ( parkovanie ) pri Palúčanskej pekárni? Stáva tam veľa áut a na kraji cesty je veľa výmoľov. 2. myslelo sa v projekte aj na cyklistov? Keď už nie cyklochodník, tak aspoň časť vozovky vyznačiť pre bicykle, aby sme "nezavadzali" ostatným ( motorizovaným ) účastníkom cestnej premávky. Dakujem za odpovede. A držím palce.

Odpoveď:

 Dobrý deň pán Suchan,

 cesta I/18 nie je v správe mesta, jedná sa o cestu I. triedy v správe Slovenskej správy ciest (SSC) a v majetku Slovenskej republiky, čiže táto rekonštrukcia je investičnou akciou Slovenskej správy ciest. Podľa našich informácií súčasťou stavby okrem vystuženia vozovky a položenia nového asfaltobetónového povrchu bude aj realizácia spevnenej krajnice o šírke 2,20 m na severnej strane cesty, na ktorej bude umožnené parkovať (malo by vzniknúť viac ako 20 parkovacích miest). Čo sa týka cyklistov, žiaľ v čase prípravy projektu v roku 2008 sa touto otázkou nezaoberalo, a preto budú cyklisti tak ako doteraz vedení v hlavnom dopravnom priestore. V prípade podrobnejších otázok sa, prosím, obráťte na SSC, kde ich Vám poskytnú.

 S pozdravom

Ing. Gabriel LENGYEL
vedúci odboru dopravy a životného prostredia

Miro Juhász | 07.02 2017

Samospráva

Otázka:

Dobrý deň,na webe mesta je o.i. informácií aj záložka Kronika mesta http://www.mikulas.sk/sk/_zlozka.php?zlozka=2194 no posledná zverejnená je z roku 2011. Mesto už nevedie kroniku alebo sa na ňu len pozabudlo - resp. stala sa neverejná? Ďakujem za odpoveď. MJ

Odpoveď:

 Dobrý deň,
naše mesto má ako všetky iné samosprávy zákonnú povinnosť vyhotoviť každoročne oficiálnu mestskú kroniku. Túto činnosť delegovala radnica začiatkom 90. rokov minulého storočia na mestské Múzeum Janka Kráľa, ktoré si však túto povinnosť viackrát nesplnilo. Najvýraznejšia absencia písania mestskej kroniky bola v období rokov 2012 – 2015, hoci túto činnosť mala v popise práce jedna z pracovníčok múzea. Kronika mesta 2011 zostala bez podpisu vtedajšieho primátora. Základným nápravným opatrením bolo, že Mestské zastupiteľstvo koncom roka 2015 schválilo štatút mestského kronikára a primátor Ján Blcháč vymenoval nového kronikára. Bývalá kronikárka vlani doplnila dva chýbajúce ročníky a ďalšie dva by mala doplniť počas tohto kalendárneho roka. Okrem toho sa vlani podarilo skompletizovať i ďalšie dva chýbajúce ešte staršie ročníky (2005, 2006). Všetky spomínané chýbajúce kroniky sú zatiaľ vo fáze návrhu na zápis. Aby mohli byť čo najskôr zadané do tlače, musia prejsť ešte nevyhnutnými štylistickými, gramatickými korektúrami a následne budú predložené na definitívne posúdenie Komisii kultúry MsZ.

S úctou

       Mgr. Jaroslav Hric 
       riaditeľ, MÚZEUM JANKA KRÁĽA

Tibor Némethy | 29.01 2017

Samospráva

Otázka:

Dobrý deň pán Némethy, k problematike zelenej vlny na ceste č. I/18 sme sa už viackrát vyjadrovali v prakticky všetkých mestských médiách. Čo sa týka cesty cez Podbreziny, nie je to miestna komunikácia vo vlastníctve a správe mesta, ale cesta III. triedy, ktorú vlastní samosprávny kraj a spravuje Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja. S pozdravom Ing. Gabriel LENGYEL vedúci odboru dopravy a životného prostredia Pán vedúci odboru, presne takúto odpoveď som očakával ... mesto nič to tý druhy. Čiže zelená vlna je v poriadku??. Druhá vec cesta na podbrezinách. To, že je to cesta 3tr. a že je v správe ŽSK, to už dávno viem, ale ja som sa pýtal, kto vôbec dovolil takúto opravu? Žeby mesto do toho nemalo čo hovoriť? Veď mesto máme práve preto tuna, aby za nás riešila tieto problémy napr aj so ŽSK. Ináč nam je fakt zbytočné takéto mesto, ktoré sa len vyhovára na druhých.

Odpoveď:

 Dobrý deň pán Némethy,

 faktom  je, že iné komunikácie ako miestne nie sú ani v našom majetku ani v našej správe, a preto za ich údržbu a rekonštrukcie nenesieme zodpovednosť a ich vlastníkom nemôžeme ani nič prikazovať. Môžeme ich len žiadať a veci týkajúce sa ich ciest iniciovať, čo aj robíme. Uvediem len niekoľko príkladov – iniciujeme rekonštrukciu križovatky na Podbreziny, križovatky do Závažnej Poruby, rekonštrukciu osvetlenia na diaľničnom privádzači a okružnej diaľničnej križovatke, písomne pravidelne upozorňujeme na stavebno-technický stav ciest I., II. a III. tried a žiadame ich opravu. Možno na záver, iniciovali sme na samosprávnom kraji rekonštrukciu cesty č. III/2335 (cesta cez Podbreziny) a vďaka našej intervencii sa bude tento rok komplexne rekonštruovať. 

 S pozdravom

Ing. Gabriel LENGYEL
vedúci odboru dopravy a životného prostredia

peter vozar | 18.01 2017

Samospráva

Otázka:

Dobrý den.chcem sa opýtať či nie je možne si zakupit alebo prenajať parkovacie miesto na sidlisku podbreziny?Mesto by malo prijem do mestskej pokladnice.

Odpoveď:

 Dobrý deň pán Vozár,

 Mesto nevyhradzuje parkovacie miesta s výnimkou parkovacích miest pre ZŤP a s výnimkou parkovacích miest pre firmy pred ich prevádzkami a to len  na parkoviskách, ktoré nie sú v blízkosti bytových domov.

 S pozdravom  

Ing. Gabriel LENGYEL
vedúci odboru dopravy a životného prostredia


Stránka: 1 z 297
Prejsť na:

Mikulášske ucho

Vážení občania,

máte otázky, ktoré sa týkajú mesta alebo mestskej samosprávy a neviete, ako a kde môžete vybaviť konkrétnu záležitosť?

Zaregistrujte sa a napíšte nám svoju otázku, ktorá sa týka správy mesta a jeho majetku, zabezpečenia organizačných a administratívnych vecí vykonávaných mestským úradom a   činností,  ktoré zabezpečujú organizácie zriadené mestom, do priloženého formulára. Príslušné odborné útvary mestského úradu odpovedia na vašu otázku. Vďaka Vašej emailovej adrese máme možnosť kvalitnejšie a rýchlejšie reagovať na Vaše podnety. Rubrika nenahrádza sprístupňovanie informácií upravené v zákone o slobode informácií.

Neodpovedáme na otázky, na ktoré už bola zverejnená odpoveď, na otázky ktoré sa netýkajú výkonu samosprávy mesta, na otázky hanlivé, s vulgárnym obsahom, na otázky s názvami firiem alebo s prvkami reklamy, na otázky obsahujúce mená osôb a osobné údaje, ktoré sú predmetom ochrany podľa osobitných predpisov.

Vzhľadom na vyťaženosť jednotlivých odborov mestského úradu si vyhradzujeme právo odpovedať na otázky v termíne bez časového obmedzenia.

Obsah Mikulášskeho ucha do 30. apríla 2015.