Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

   

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
 • Sláva šlachetným 2016
  Sláva šlachetným 2016
  23. -25. september 2016
  Divadelný festival
  Divadelný festival
  IVANA STODOLU
Nový chodník na Československej brigády už slúži verejnosti

Nový chodník na Československej brigády už slúži verejnosti

22.09.2016 Zrekonštruovaný 300 metrový úsek chodníka na ulici Čsl. brigády už slúži širokej verejnosti. Práce na obnove trvali od polovice augusta a realizovali ich Verejnoprospešné služby ...
Radnica plánuje vyjsť v ústrety psíčkarom

Radnica plánuje vyjsť v ústrety psíčkarom

22.09.2016 Mesto sa rozhodlo zamerať svoje sily v rámci oddelenia životného prostredia na psičkárov a vyjsť v ústrety majiteľom týchto bežných domácich miláčikov. Začali robiť konkrétne kroky pre vymedzenie výbehov pre psy ...
Hlavná kontrolórka sa vzdala funkcie

Hlavná kontrolórka sa vzdala funkcie

21.09.2016 Hlavná kontrolórka mesta Liptovský Mikuláš Bibiana Kuchárová sa vzdala funkcie. Ako uviedla počas rokovania poslancov mestského zastupiteľstva, funkcie sa vzdala k 30. septembru zo zdravotných dôvodov ...
partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra partneri - neseparujte sa, separujte s nami - OZ TATRY partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

   

Najnovšie tlačové správy

Aktuálne oznamy

Oznámenie

Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Prírodnú rezerváciu Jelšie na roky 2017 - 2046...

Oznámenie

Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránený areál Demänovská slatina na roky 2017 - 2046...

Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať ako prípad hodný osobitného zreteľa nehnuteľnosť v k.ú. Liptovský Mikuláš – časť pozemku parc.č. KN-E 5643/2 (lokalita Háj-Nicovô) oblastnej organizácii cestovného ruchu REGION LIPTOV, Liptovský Mikuláš. ...

Nový chodník na Československej brigády už slúži verejnosti

Zrekonštruovaný 300 metrový úsek chodníka na ulici Čsl. brigády už slúži širokej verejnosti. Práce na obnove trvali od polovice augusta a realizovali ich Verejnoprospešné služby. ...

Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí konania o umiestnení stavby "Chodník Demänová" - líniová stavba v k. ú. Demänová, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš a nariadenie ústneho pojednávania dňa 20.10.2016. ...

Oznámenie o uložení zásielky

Poštový poukaz na výplatu pre adresáta: Kristína RADENOVÁ, nar. 1991, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručený od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava. ...

Radnica plánuje vyjsť v ústrety psíčkarom

Mesto sa rozhodlo zamerať svoje sily v rámci oddelenia životného prostredia na psičkárov a vyjsť v ústrety majiteľom týchto bežných domácich miláčikov. Začali robiť konkrétne kroky pre vymedzenie výbehov pre psy. ...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu pre občana: Petra ĎURICOVÁ, nar. 1988; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ....

Hlavná kontrolórka sa vzdala funkcie

Hlavná kontrolórka mesta Liptovský Mikuláš Bibiana Kuchárová sa vzdala funkcie. Ako uviedla počas rokovania poslancov mestského zastupiteľstva, funkcie sa vzdala k 30. septembru zo zdravotných dôvodov. ...

Verejná vyhláška

Oznámenie a poučenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy so sídlom v Liptovskom Mikuláši ohľadom orálnej vakcinácie líšok proti besnote - jesenná kampaň. ...

Podujatia

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
Sláva šlachetným 2016
Sláva šlachetným 2016
Divadelný festival
Divadelný festival

INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA


Adresa: Námestie mieru 1
031 01 Liptovský Mikuláš
GPS: N 49° 05´ 8.70´´, E 19° 36´ 42.47´´
   

Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš Sprievodcovská služba


 • BEZPLATNÁ PREHLIADKA MESTA
  BEZPLATNÁ PREHLIADKA MESTA
  27. 9. o 16:00 pred Informačným centrom
 • SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY V MESTE
  SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY V MESTE
  v ponuke v Informačnom centre
 • BEZPLATNÁ TURISTICKÁ APLIKÁCIA
  BEZPLATNÁ TURISTICKÁ APLIKÁCIA
  Liptovský Mikuláš
 • HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
  HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
REZERVÁCIA UBYTOVANIA