Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

   

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
 • Ponuka nehnuteľnosti na predaj
  Ponuka nehnuteľnosti na predaj
  Mikulášska židovská komunita
  Mikulášska židovská komunita
  Múzeum Janka Kráľa, 12.10. - 8.12.2016
 • Pietna spomienka
  Pietna spomienka
  28.10.2016 o 15.00 h
  Medzinárodný deň vojnových veteránov
  Medzinárodný deň vojnových veteránov
 • Významní slovenskí právnici
  Významní slovenskí právnici
  Múzeum J. Kráľa, 28. októbra o 16:00 h.
  Mikulášska židovská komunita
  Mikulášska židovská komunita
  Múzeum Janka Kráľa, 12.10. - 8.12.2016
Zákaz ukladania odpadu na miesta po veľkokapacitných kontajneroch

Zákaz ukladania odpadu na miesta po veľkokapacitných kontajneroch

26.10.2016 Mesto Liptovský Mikuláš žiada obyvateľov, aby už na miesta, kde boli počas uplynulých dvoch týždňov vyložené veľkoobjemové kontajnery, neukladali odpad. Obyvatelia môžu využiť na vývoz odpadu zberné dvory ...
Sviatky nájdu cintoríny v sviatočnom duchu i prostredí

Sviatky nájdu cintoríny v sviatočnom duchu i prostredí

25.10.2016 Pamätníky našich slávnych rodákov na Vrbickom cintoríne budú nachystané na sviatky v dôstojnosti. Mesto upravilo plochy, kde sú umiestnené, aby skultúrnilo a pozdvihnlo toto významné pietne miesto. Krovité porasty zasahovali do prechodových trás a znižovali viditeľnosť pomníkov našich dejateľov ...
Nedoplatky na mestských nájmoch majú klesajúcu tendenciu

Nedoplatky na mestských nájmoch majú klesajúcu tendenciu

20.10.2016 Nedoplatky na mestských nájomných bytoch klesajú. Za prvý polrok 2016 sa znížili pohľadávky na nájomnom a službách, ktoré sú spojené s užívaním bytu, o 56-tisíc eur. Sú zároveň najnižšie od roku 2014. Predstavujú sumu do 400-tisíc eur, uviedol Ľubomír Kandera z mestského úradu ...
partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra partneri - neseparujte sa, separujte s nami - OZ TATRY partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

   

Najnovšie tlačové správy

Aktuálne oznamy

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 13/2016/VZN o podmienkach držania psov na území mesta Liptovský Mikuláš, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Liptovský Mikuláš č. 5/2016/VZN z 1.7.2016 - úplné znenie. ...

Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Róbert RÁDI, nar. 1977, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Sociálna poisťovňa, pobočka Liptovský Mikuláš. ...

Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stošice - Roveň za železnicou - Verejné osvetlenie" - líniová stavba na pozemku parc. č. KN-C 1098/5 a 755/7 v k. ú. Okoličné, stavebníkom ktorej je Mária Matejková, Rosina v zastúpení EUB, s.r.o. Liptovský Mikuláš. ...

Oznámenie o uložení zásielky - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. ...

Pracovná ponuka

Ponuka práce siete EURES v Nemecku a informácia o konaní výberového pohovoru spoločnosti McDonalds dňa 9.11.2016 vo veľkej zasadačke Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Liptovskom Mikuláši. ...

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občianke: Nikoleta TÓTHOVÁ, nar. 1994; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ....

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Ján ŠVÁB, nar. 1966; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ....

Zákaz ukladania odpadu na miesta po veľkokapacitných kontajneroch

Mesto Liptovský Mikuláš žiada obyvateľov, aby už na miesta, kde boli počas uplynulých dvoch týždňov vyložené veľkoobjemové kontajnery, neukladali odpad. Obyvatelia môžu využiť na vývoz odpadu zberné dvory. ...

Sviatky nájdu cintoríny v sviatočnom duchu i prostredí

Pamätníky našich slávnych rodákov na Vrbickom cintoríne budú nachystané na sviatky v dôstojnosti. Mesto upravilo plochy, kde sú umiestnené, aby skultúrnilo a pozdvihnlo toto významné pietne miesto. Krovité porasty zasahovali do prechodových trás a znižovali viditeľnosť pomníkov našich dejateľov. ...

Oznam

Informácia o začatí konania, kde môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny - výrub drevín rastúcich na parc. č. KN-C 2941/42 v k.ú. Liptovský Mikuláš. ...

Podujatia

KALENDÁR PODUJATÍ
KALENDÁR PODUJATÍ
Ponuka nehnuteľnosti na predaj
Ponuka nehnuteľnosti na predaj
Mikulášska židovská komunita
Mikulášska židovská komunita
Pietna spomienka
Pietna spomienka

INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA


Adresa: Námestie mieru 1
Momentálne presťahované do Múzea Janka Kráľa: Námestie osloboditeľov 31
031 01 Liptovský Mikuláš
   

Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš Sprievodcovská služba


 • HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
  HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
 • SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY V MESTE
  SPRIEVODCOVSKÉ SLUŽBY V MESTE
  v ponuke v Informačnom centre
 • BEZPLATNÁ TURISTICKÁ APLIKÁCIA
  BEZPLATNÁ TURISTICKÁ APLIKÁCIA
  Liptovský Mikuláš
REZERVÁCIA UBYTOVANIA