Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Prvý stoličný dom

Prvý stoličný dom

Baroková budova prvého stoličného domu patrí medzi najvýraznejšie mikulášske domy. Je charakteristická mohutnou trojitou arkádou, ktorou vystupuje z radu ostatných domov na západnej strane hlavného námestia.

Svoju súčasnú podobu získala prestavbou pôvodne renesančného meštianskeho domu, ktorý v roku 1712 odkúpila Liptovská stolica. Jej potrebám – stoličným a súdnym zasadnutiam – slúžila do roku 1793. Budova sa často spája s miestom súdu so zbojníkom Jurajom Jánošíkom. Keďže v nej však v roku Jánošíkovho súdu prebiehali stavebné úpravy, pravdepodobnejšie je, že sa proces konal v neďalekej Pongrácovskej kúrii. V priechode kúrie sa zachovala kruhová tabuľa s latinským textom potvrdzujúcim prestavbu objektu v roku 1713 a pôvodná dlažba.
Od roku 1955 v prvom stoličnom dome, známom aj ako Illešházyovská kúria, sídli mestské Múzeum Janka Kráľa.

 

Prvý stoličný dom

Prvý stoličný dom

Baroková budova prvého stoličného domu patrí medzi najvýraznejšie mikulášske domy. Je charakteristická mohutnou trojitou arkádou, ktorou vystupuje z radu ostatných domov na západnej strane hlavného námestia.

Svoju súčasnú podobu získala prestavbou pôvodne renesančného meštianskeho domu, ktorý v roku 1712 odkúpila Liptovská stolica. Jej potrebám – stoličným a súdnym zasadnutiam – slúžila do roku 1793. Budova sa často spája s miestom súdu so zbojníkom Jurajom Jánošíkom. Keďže v nej však v roku Jánošíkovho súdu prebiehali stavebné úpravy, pravdepodobnejšie je, že sa proces konal v neďalekej Pongrácovskej kúrii. V priechode kúrie sa zachovala kruhová tabuľa s latinským textom potvrdzujúcim prestavbu objektu v roku 1713 a pôvodná dlažba.
Od roku 1955 v prvom stoličnom dome, známom aj ako Illešházyovská kúria, sídli mestské Múzeum Janka Kráľa.