Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Organizácie a inštitúcie mesta  INFORMAČNÉ CENTRUM mesta

  INFORMAČNÉ CENTRUM mesta L. Mikuláš
  Námestie mieru 1, 031 01  L. Mikuláš
  Tel.: +421/44 16 186, 552 24 18
   E-mail: info@mikulas.sk  
   Web: www.mikulas.travel


  Múzeum Janka Kráľa


  Dom kultúry

  DOM KULTÚRYDom kultúry
  Hollého 4 , 031 01 Liptovský Mikuláš
  Tel: +421/44 556 4014-5,        
  0918/417 068                                         E-mail: dklm@dklm.sk                                                                                       Web: www.dklm.sk


  Verejnoprospešné služby


  Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

  ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV 
  SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA L.MIKULÁŠ

  Palúčanská 219, 031 01  Liptovský Mikuláš
  Tel.: +421/44/562 45 09, 562 45 11
  Fax: +421/44/562 45 10
  Web: www.ddmlm.sk


  TV Liptov

  TV LIPTOV  
  Štúrova 1989/41,031 01 Liptovský Mikuláš
  Tel.: 0918/800 071, 044/562 42 69    Email:tvliptov@tvliptov.sk                    
   Web:  www.tvliptov.sk 


  Mestská polícia


  Mestská polícia MESTSKÁ POLÍCIA
  Štúrova 1989, 031 01 Liptovský Mikuláš
  159 – núdzové volanie
  Tel. centrála: +421/ 44 552 53 60, 556 55 05
  Fax: +421/44 56 213 96
  E-mail:  msplm@mikulas.sk  centrala@mikulas.sk
  Web: www.msplm.sk 


  Organizácie a inštitúcie mesta


  INFORMAČNÉ CENTRUM mesta

  INFORMAČNÉ CENTRUM mesta L. Mikuláš
  Námestie mieru 1, 031 01  L. Mikuláš
  Tel.: +421/44 16 186, 552 24 18
   E-mail: info@mikulas.sk  
   Web: www.mikulas.travel


  Múzeum Janka Kráľa


  Dom kultúry

  DOM KULTÚRYDom kultúry
  Hollého 4 , 031 01 Liptovský Mikuláš
  Tel: +421/44 556 4014-5,        
  0918/417 068                                         E-mail: dklm@dklm.sk                                                                                       Web: www.dklm.sk


  Verejnoprospešné služby


  Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

  ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV 
  SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA L.MIKULÁŠ

  Palúčanská 219, 031 01  Liptovský Mikuláš
  Tel.: +421/44/562 45 09, 562 45 11
  Fax: +421/44/562 45 10
  Web: www.ddmlm.sk


  TV Liptov

  TV LIPTOV  
  Štúrova 1989/41,031 01 Liptovský Mikuláš
  Tel.: 0918/800 071, 044/562 42 69    Email:tvliptov@tvliptov.sk                    
   Web:  www.tvliptov.sk 


  Mestská polícia


  Mestská polícia MESTSKÁ POLÍCIA
  Štúrova 1989, 031 01 Liptovský Mikuláš
  159 – núdzové volanie
  Tel. centrála: +421/ 44 552 53 60, 556 55 05
  Fax: +421/44 56 213 96
  E-mail:  msplm@mikulas.sk  centrala@mikulas.sk
  Web: www.msplm.sk