Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Organizácie a inštitúcie mestaDom kultúry

DOM KULTÚRYDom kultúry
Hollého 4 , 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel: +421/44 556 4014-5,        
0918/417 068                                         E-mail: dklm@dklm.sk                                                                                       Web: www.dklm.sk


INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš

INFORMAČNÉ CENTRUM mesta L. Mikuláš
Námestie mieru 1, 031 01  L. Mikuláš
Tel.: +421/44 16 186, 552 24 18
 E-mail: info@mikulas.sk  
 Web: www.mikulas.travel


Mestská polícia


Mestská polícia MESTSKÁ POLÍCIA
Štúrova 1989, 031 01 Liptovský Mikuláš
159 – núdzové volanie
Tel. centrála: +421/ 44 552 53 60, 556 55 05
Fax: +421/44 56 213 96
E-mail:  msplm@mikulas.sk  centrala@mikulas.sk
Web: www.msplm.sk 


Múzeum Janka Kráľa

Múzeum Janka Kráľa MÚZEUM JANKA KRÁĽA
Námestie osloboditeľov 30
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: +421/44 552 25 54 
                                                                 E-mail: muzeumjk@mjk.lm.sk 
                                                                 Web:   www.mjk.sk


TV Liptov

TV LIPTOV  
Štúrova 1989/41,031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 0918/800 071, 044/562 42 69    Email:tvliptov@tvliptov.sk                    
 Web:  www.tvliptov.sk 


Verejnoprospešné služby

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBYBudova VPS 
Družstevná 1
031 01 L. Mikuláš
Tel: +421/44 547 65 00 
                                                                        Email:vpslm@vpslm.sk   
                                                                        Web:  www.vpslm.sk


Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA L.MIKULÁŠ

Palúčanská 219, 031 01  Liptovský Mikuláš
Tel.: +421/44/562 45 09, 562 45 11
Fax: +421/44/562 45 10
Web: www.ddmlm.sk


Organizácie a inštitúcie mesta


Dom kultúry

DOM KULTÚRYDom kultúry
Hollého 4 , 031 01 Liptovský Mikuláš
Tel: +421/44 556 4014-5,        
0918/417 068                                         E-mail: dklm@dklm.sk                                                                                       Web: www.dklm.sk


INFORMAČNÉ CENTRUM mesta Liptovský Mikuláš

INFORMAČNÉ CENTRUM mesta L. Mikuláš
Námestie mieru 1, 031 01  L. Mikuláš
Tel.: +421/44 16 186, 552 24 18
 E-mail: info@mikulas.sk  
 Web: www.mikulas.travel


Mestská polícia


Mestská polícia MESTSKÁ POLÍCIA
Štúrova 1989, 031 01 Liptovský Mikuláš
159 – núdzové volanie
Tel. centrála: +421/ 44 552 53 60, 556 55 05
Fax: +421/44 56 213 96
E-mail:  msplm@mikulas.sk  centrala@mikulas.sk
Web: www.msplm.sk 


Múzeum Janka Kráľa

Múzeum Janka Kráľa MÚZEUM JANKA KRÁĽA
Námestie osloboditeľov 30
031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: +421/44 552 25 54 
                                                                 E-mail: muzeumjk@mjk.lm.sk 
                                                                 Web:   www.mjk.sk


TV Liptov

TV LIPTOV  
Štúrova 1989/41,031 01 Liptovský Mikuláš
Tel.: 0918/800 071, 044/562 42 69    Email:tvliptov@tvliptov.sk                    
 Web:  www.tvliptov.sk 


Verejnoprospešné služby

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBYBudova VPS 
Družstevná 1
031 01 L. Mikuláš
Tel: +421/44 547 65 00 
                                                                        Email:vpslm@vpslm.sk   
                                                                        Web:  www.vpslm.sk


Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb mesta Liptovský Mikuláš

ZARIADENIE PRE SENIOROV A DOMOV 
SOCIÁLNYCH SLUŽIEB MESTA L.MIKULÁŠ

Palúčanská 219, 031 01  Liptovský Mikuláš
Tel.: +421/44/562 45 09, 562 45 11
Fax: +421/44/562 45 10
Web: www.ddmlm.sk