Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Obchodné verejné súťaže mesta

Obchodné verejné súťaže mesta Liptovský Mikuláš

 Aktualizácia: 3.10.2017

Nehnuteľnosť KN - c 3363/49


Pozemky parc.č. KN-C 2030/1 o výmere 57 m2, parc.č. KN-C 2032 o výmere 58 m2 a parc.č. KN-C 2033 o výmere 80 m2


Socháňova ulica


Pozemok parc. č. KN-C 854/54 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2