Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Obchodné verejné súťaže mesta

Obchodné verejné súťaže mesta Liptovský Mikuláš

 Aktualizácia: 28.06.2017

Socháňova ulica


Pozemok parc. č. KN-C 854/54 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2