Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Obchodné verejné súťaže mesta

  Obchodné verejné súťaže mesta Liptovský Mikuláš

   Aktualizácia: 17.4.2018

  Pozemok parc. č. KN-C 740/14


  Pozemok parc. č. KN-C 854/54 zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2