Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Verejné obstarávanie

  Profil verejného obstarávateľa

  Verejný obstarávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
  Sídlo: Štúrova 1989/41, 03101 Liptovský Mikuláš
  IČO: 00315524
  DIČ: 2021031111
  Štatutárny zástupca: Ing. Ján Blcháč, PhD. - primátor mesta
  e-mail: lmikulas@mikulas.sk
  Telefon: +421445565111
  Fax: +421445621396

  Úrad pre verejné obstarávanie dňa 27.02.2014 zriadil elektronické úložisko podľa § 113 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní pre zriadenie profilu verejným obstarávateľom. Odo dňa 28.2.2014 sú zverejňované všetky povinne zverejňované informácie a doklady na Profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.
     Podklady k súťažiam


  Zákazky s nízkou hodnotou


  Verejné obstarávanie

  Profil verejného obstarávateľa

  Verejný obstarávateľ: Mesto Liptovský Mikuláš
  Sídlo: Štúrova 1989/41, 03101 Liptovský Mikuláš
  IČO: 00315524
  DIČ: 2021031111
  Štatutárny zástupca: Ing. Ján Blcháč, PhD. - primátor mesta
  e-mail: lmikulas@mikulas.sk
  Telefon: +421445565111
  Fax: +421445621396

  Úrad pre verejné obstarávanie dňa 27.02.2014 zriadil elektronické úložisko podľa § 113 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní pre zriadenie profilu verejným obstarávateľom. Odo dňa 28.2.2014 sú zverejňované všetky povinne zverejňované informácie a doklady na Profile verejného obstarávateľa na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie.
   


  Podklady k súťažiam


  Zákazky s nízkou hodnotou