Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Tanec v labyrinte oživil stredoveké tradície

  27.10.2014
      Mystický priestor vnútornej lode kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom ožil v nedeľu 26. októbra stredovekými duchovnými tradíciami. Tanec v labyrinte vrátil Liptovský Mikuláš v čase o niekoľko storočí späť. Podujatie bolo súčasťou celoročného projektu Liptovský Mikuláš 2014 – mesto umenia.
     Inšpirované bolo katedrálou Notre-Dame v Chartres, ktorú  preslávil najväčší labyrint v stredovekom Francúzsku. Bludisko symbolizovalo cestu do nebeského Jeruzalema a tým aj cestu k spáse. „Počas Veľkej noci slúžil labyrint v katedrále ako miesto pre originálne tanečné rituály. Tancovali ich ctení členovia tamojšej cirkevnej kapituly a pri obrade hrali dôležitú úlohu nielen predpísané pohyby a spev, ale aj pohadzovanie veľkou loptou nazývanou v starofrancúzštine pelote,“ uviedol autor predstavenia Ľubomír Raši, riaditeľ Základnej umeleckej školy v Liptovskom Mikuláši. Práve jej tri zložky sa podieľali na naštudovaní predstavenia. Okrem tanečnej (Dancemania) aj hudobná (Art collegium Nicolaus orchestra) a spevácka (SZ Tatran).
       Veľkonočné tance sa vo Francúzsku udržiavali nepretržite do roku 1538. Keď sa začali zvrhávať, biskupi ich zakázali. „Hoci sa v okoličianskom kostole tieto tance určite neodohrali, je to veľmi charizmatické miesto. Labyrint, rozprestretý na zemi, je presná fotokópia toho z chrámu v Chartres. V našom spracovaní Labyrinthus Saltatio sme zobrazili predvečer veľkonočného trojdnia. Hlavným hudobným motívom bol originálny gregoriánsky chorál z 9. storočia. Použil som ho ako predlohu k novo spracovaného hudobnému podkladu,“ dodal Ľ. Raši.
   
  Mgr. Slávka Kellová
  útvar komáunikácie
  a marketingu MsÚ
  Liptovský Mikuláš
   
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Tanec v labyrinte oživil stredoveké tradície

  27.10.2014
      Mystický priestor vnútornej lode kostola sv. Petra z Alkantary v Okoličnom ožil v nedeľu 26. októbra stredovekými duchovnými tradíciami. Tanec v labyrinte vrátil Liptovský Mikuláš v čase o niekoľko storočí späť. Podujatie bolo súčasťou celoročného projektu Liptovský Mikuláš 2014 – mesto umenia.
     Inšpirované bolo katedrálou Notre-Dame v Chartres, ktorú  preslávil najväčší labyrint v stredovekom Francúzsku. Bludisko symbolizovalo cestu do nebeského Jeruzalema a tým aj cestu k spáse. „Počas Veľkej noci slúžil labyrint v katedrále ako miesto pre originálne tanečné rituály. Tancovali ich ctení členovia tamojšej cirkevnej kapituly a pri obrade hrali dôležitú úlohu nielen predpísané pohyby a spev, ale aj pohadzovanie veľkou loptou nazývanou v starofrancúzštine pelote,“ uviedol autor predstavenia Ľubomír Raši, riaditeľ Základnej umeleckej školy v Liptovskom Mikuláši. Práve jej tri zložky sa podieľali na naštudovaní predstavenia. Okrem tanečnej (Dancemania) aj hudobná (Art collegium Nicolaus orchestra) a spevácka (SZ Tatran).
       Veľkonočné tance sa vo Francúzsku udržiavali nepretržite do roku 1538. Keď sa začali zvrhávať, biskupi ich zakázali. „Hoci sa v okoličianskom kostole tieto tance určite neodohrali, je to veľmi charizmatické miesto. Labyrint, rozprestretý na zemi, je presná fotokópia toho z chrámu v Chartres. V našom spracovaní Labyrinthus Saltatio sme zobrazili predvečer veľkonočného trojdnia. Hlavným hudobným motívom bol originálny gregoriánsky chorál z 9. storočia. Použil som ho ako predlohu k novo spracovaného hudobnému podkladu,“ dodal Ľ. Raši.
   
  Mgr. Slávka Kellová
  útvar komáunikácie
  a marketingu MsÚ
  Liptovský Mikuláš
   
   

  Krok späť naspäť