Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Mesto bude najbližšie dva roky skládkovať v Podturni

  12.09.2014
     Od druhej polovice septembra skončí mesto Liptovský Mikuláš s ukladaním odpadu na skládke pod Veternou Porubou. Adresu koncovky komunálneho odpadu zamení za Podtureň, v ktorej katastri vlastní a prevádzkuje skládku mesto Liptovský Hrádok. S týmto variantom súhlasili mestské zastupiteľstvá oboch samospráv.
       Rozhodnutím pozemkového spoločenstva vo Veternej Porube musí byť skládkovanie v katastri obce uzatvorené do konca októbra tohto roka. S rekultiváciou skládky sa začalo už v predstihu. „Kapacitne by sme si pod Veternou Porubou vystačili ešte aspoň ďalších päť rokov. Bohužiaľ, majitelia pozemkov boli vo svojom rozhodnutí neoblomní. Zo všetkých variantov vyšiel ako finančne najúspornejší vývoz komunálneho odpadu na skládku v Liptovskom Hrádku, ktorá je k nám najbližšie,“ povedal liptovsko-mikulášsky primátor Alexander Slafkovský.
      Mestské zastupiteľstvá oboch miest odsúhlasili uzatvorenie spolupráce s dvojročnou platnosťou na svojich septembrových zasadnutiach. „Keď pôjdeme určitým nastaveným smerom, tak 19-tisíc ton odpadu, ktoré sa vyprodukujú v mikulášskom okrese, môžeme minimalizovať na polovicu. V rámci optimalizácie našej skládky sa tak dostaneme do objemov, ktoré sme schopní zvládnuť. Zmluva je pri tom stále otvorená. To, čo potrebujeme, je spolupráca na úrovni celého okresu. Ako skládka môžeme vydržať aj ďalších dvadsať až tridsať rokov,“ povedal Branislav Tréger, primátor Liptovského Hrádku.
        Smerodajné bude však i znenie novely zákona o odpadoch, ktoré musí byť známe do konca budúceho roka.
   
  Dôraz na separovanie
       Pod Veternú Porubu sa ročne vyviezlo z liptovskomikulášskych domácností približne 11 až 12-tisíc ton odpadu. V susednom meste bude kapacita asi 10 500 ton na jeden rok. „Ak si odmyslíme drevený a stavebný odpad, ktorý sme doteraz ukladali na našu skládku a budeme ho zhodnocovať, s touto kapacitou si vystačíme,“ uviedol Jozef Klepáč, riaditeľ Verejnoprospešných služieb (VPS) mesta Liptovský Mikuláš. 
       K znižovaniu objemu komunálneho odpadu môžu výrazne pomôcť i samotné domácnosti, ktoré vyseparujú čo možno najviac vlastných komodít.
  „Cenovo bude odvoz a ukladanie odpadu v Podturni drahšie o necelé tri eurá. Kým sme pod Veternou Porubou ukladali odpad v cene 63,2 eur za každú tonu, po novom nás to bude stáť 66,16 eur za tonu. Je to následok aj toho, že mesto v roku 2008 nevyužilo výhodnú ponuku predaja pozemkov pod skládkou v katastri obce Veterná Poruba,“ dodal A. Slafkovský.
   
       Mgr. Slávka Kellová
  Útvar komunikácie
  a marketingu MsÚ
  Liptovský Mikuláš   
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Mesto bude najbližšie dva roky skládkovať v Podturni

  12.09.2014
     Od druhej polovice septembra skončí mesto Liptovský Mikuláš s ukladaním odpadu na skládke pod Veternou Porubou. Adresu koncovky komunálneho odpadu zamení za Podtureň, v ktorej katastri vlastní a prevádzkuje skládku mesto Liptovský Hrádok. S týmto variantom súhlasili mestské zastupiteľstvá oboch samospráv.
       Rozhodnutím pozemkového spoločenstva vo Veternej Porube musí byť skládkovanie v katastri obce uzatvorené do konca októbra tohto roka. S rekultiváciou skládky sa začalo už v predstihu. „Kapacitne by sme si pod Veternou Porubou vystačili ešte aspoň ďalších päť rokov. Bohužiaľ, majitelia pozemkov boli vo svojom rozhodnutí neoblomní. Zo všetkých variantov vyšiel ako finančne najúspornejší vývoz komunálneho odpadu na skládku v Liptovskom Hrádku, ktorá je k nám najbližšie,“ povedal liptovsko-mikulášsky primátor Alexander Slafkovský.
      Mestské zastupiteľstvá oboch miest odsúhlasili uzatvorenie spolupráce s dvojročnou platnosťou na svojich septembrových zasadnutiach. „Keď pôjdeme určitým nastaveným smerom, tak 19-tisíc ton odpadu, ktoré sa vyprodukujú v mikulášskom okrese, môžeme minimalizovať na polovicu. V rámci optimalizácie našej skládky sa tak dostaneme do objemov, ktoré sme schopní zvládnuť. Zmluva je pri tom stále otvorená. To, čo potrebujeme, je spolupráca na úrovni celého okresu. Ako skládka môžeme vydržať aj ďalších dvadsať až tridsať rokov,“ povedal Branislav Tréger, primátor Liptovského Hrádku.
        Smerodajné bude však i znenie novely zákona o odpadoch, ktoré musí byť známe do konca budúceho roka.
   
  Dôraz na separovanie
       Pod Veternú Porubu sa ročne vyviezlo z liptovskomikulášskych domácností približne 11 až 12-tisíc ton odpadu. V susednom meste bude kapacita asi 10 500 ton na jeden rok. „Ak si odmyslíme drevený a stavebný odpad, ktorý sme doteraz ukladali na našu skládku a budeme ho zhodnocovať, s touto kapacitou si vystačíme,“ uviedol Jozef Klepáč, riaditeľ Verejnoprospešných služieb (VPS) mesta Liptovský Mikuláš. 
       K znižovaniu objemu komunálneho odpadu môžu výrazne pomôcť i samotné domácnosti, ktoré vyseparujú čo možno najviac vlastných komodít.
  „Cenovo bude odvoz a ukladanie odpadu v Podturni drahšie o necelé tri eurá. Kým sme pod Veternou Porubou ukladali odpad v cene 63,2 eur za každú tonu, po novom nás to bude stáť 66,16 eur za tonu. Je to následok aj toho, že mesto v roku 2008 nevyužilo výhodnú ponuku predaja pozemkov pod skládkou v katastri obce Veterná Poruba,“ dodal A. Slafkovský.
   
       Mgr. Slávka Kellová
  Útvar komunikácie
  a marketingu MsÚ
  Liptovský Mikuláš   
   

  Krok späť naspäť