Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Na Krídlach Ivana Laučíka dominovali vyzretí básnici

  07.07.2014
     Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši dala opäť priestor prezentovať sa začínajúcim umelcom z celého Slovenska. Literárna súťaž Krídla Ivana Laučíka pozná víťazov už 32. ročníka.
      Súťaž sa tento rok stala súčasťou projektu Vzdušné čiary Ivana Laučíka, ktorý realizuje Liptovská knižnica. Jej vyhodnotenie sa v piatok 4. júla stalo zároveň časťou festivalu Mobilis, ktorý bol taktiež venovaný odkazu mikulášskeho rodáka a literárnej skupine Osamelí bežci, ktorej bol členom. 
      Svoje diela tento rok prihlásilo 55 autorov. „Veľmi silnú sme mali poéziu.  Prezentovali sa skutočne zrelí autori, a to nielen vekom, ale predovšetkým tvorbou. Mimoriadny je vekový rozptyl víťazov v tejto kategórii. Sú medzi nimi najmladšia, pätnásťročná, aj najstaršia, osemdesiatpäťročná účastníčka súťaže. Ceny za poéziu získali Emília Filipová z Dudiniec, Hana Launerová zo Šurian a Dušan Šuster z Gajár. Na súťaži sa tradične udeľujú ceny bez určenia poradia. Uznania za poéziu získali Martina Grmanová z Bratislavy, Barbora Nitschová z Popradu a Peter Šípoš z Topoľčian,“ uviedla Anna Ondrejková, organizátorka súťaže a porotkyňa. 
      V kategórii próza nebola udelená žiadna cena. Čestné uznanie získali Veronika Dziaková z Podolínca, Peter Fogaš z Tulčíka a Andrea Jármayová  a Ján Hanzel Mikuš  z Liptovského Mikuláša. „Dostali sme správu o stave nášho sveta. Niekedy vybrúsenú a presnú, niekedy nejasnú, potkýnajúcu sa o remeselnú nedokonalosť, zápasiacu so začiatočníckymi nedostatkami. Vždy však odzbrojujúco úprimnú a naliehavú,“ dodala A. Ondrejková.
     Okrem nej  na porotcovskú stoličku zasadli spisovateľ a organizátor literárneho života Ján Cíger z Martina, poetka a divadelníčka Veronika Dianišková z Bratislavy, básnik, novinár a fotograf Martin Droppa z Liptovského Hrádku a Naďa Kubányová, poetka a redaktorka vydavateľstva Tranoscius.
       Súťaž podporili Mesto Liptovský Mikuláš a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

  Mgr. Slávka Kellová
  Útvar komunikácie
  a marketingu MsÚ
  Liptovský Mikuláš
   
   
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Na Krídlach Ivana Laučíka dominovali vyzretí básnici

  07.07.2014
     Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši dala opäť priestor prezentovať sa začínajúcim umelcom z celého Slovenska. Literárna súťaž Krídla Ivana Laučíka pozná víťazov už 32. ročníka.
      Súťaž sa tento rok stala súčasťou projektu Vzdušné čiary Ivana Laučíka, ktorý realizuje Liptovská knižnica. Jej vyhodnotenie sa v piatok 4. júla stalo zároveň časťou festivalu Mobilis, ktorý bol taktiež venovaný odkazu mikulášskeho rodáka a literárnej skupine Osamelí bežci, ktorej bol členom. 
      Svoje diela tento rok prihlásilo 55 autorov. „Veľmi silnú sme mali poéziu.  Prezentovali sa skutočne zrelí autori, a to nielen vekom, ale predovšetkým tvorbou. Mimoriadny je vekový rozptyl víťazov v tejto kategórii. Sú medzi nimi najmladšia, pätnásťročná, aj najstaršia, osemdesiatpäťročná účastníčka súťaže. Ceny za poéziu získali Emília Filipová z Dudiniec, Hana Launerová zo Šurian a Dušan Šuster z Gajár. Na súťaži sa tradične udeľujú ceny bez určenia poradia. Uznania za poéziu získali Martina Grmanová z Bratislavy, Barbora Nitschová z Popradu a Peter Šípoš z Topoľčian,“ uviedla Anna Ondrejková, organizátorka súťaže a porotkyňa. 
      V kategórii próza nebola udelená žiadna cena. Čestné uznanie získali Veronika Dziaková z Podolínca, Peter Fogaš z Tulčíka a Andrea Jármayová  a Ján Hanzel Mikuš  z Liptovského Mikuláša. „Dostali sme správu o stave nášho sveta. Niekedy vybrúsenú a presnú, niekedy nejasnú, potkýnajúcu sa o remeselnú nedokonalosť, zápasiacu so začiatočníckymi nedostatkami. Vždy však odzbrojujúco úprimnú a naliehavú,“ dodala A. Ondrejková.
     Okrem nej  na porotcovskú stoličku zasadli spisovateľ a organizátor literárneho života Ján Cíger z Martina, poetka a divadelníčka Veronika Dianišková z Bratislavy, básnik, novinár a fotograf Martin Droppa z Liptovského Hrádku a Naďa Kubányová, poetka a redaktorka vydavateľstva Tranoscius.
       Súťaž podporili Mesto Liptovský Mikuláš a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

  Mgr. Slávka Kellová
  Útvar komunikácie
  a marketingu MsÚ
  Liptovský Mikuláš
   
   
   

  Krok späť naspäť