Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  V Liptovskom Mikuláši otvorili historicky prvé IC na Slovensku

  05.06.2014
     Asociácia informačných centier Slovenska oslavuje dvadsať rokov od svojho založenia. Historicky prvé informačné centrum vzniklo v Liptovskom Mikuláši v decembri 1992. O dva roky neskôr, 1. júna, spolu s ďalšími 23 slovenskými mestami vytvorili spoločné zoskupenie, ktoré dnes poznáme ako AICES.
     „Rok po vzniku AICES podpísalo vtedajšie Ministerstvo hospodárstva SR Program podpory vytvárania turistických informačných kancelárií v SR a skvalitňovania ich služieb. Zároveň bola zriadená kancelária AICES v Liptovskom Mikuláši, kde dodnes vytvára základňu asociácie,“ uviedla Ivona Fraňová, prezidentka AICES. V súčasnosti má asociácia 55 členov. 
    Pri zakladaní bolo jej cieľom podporiť cestovný ruch na Slovensku a prispieť k lepšej informovanosti domácich i zahraničných turistov, obyvateľov miest a obcí, ako aj podnikateľských subjektov. „Vytvorila sa metodika, ktorá jednotne usmerňovala budovanie turistických informačných centier vo všetkých regiónoch Slovenska. Zároveň tu bola snaha dostať sa do povedomia regionálnych a národných inštitúcií, organizácií a subjektov, pôsobiacich v cestovnom ruchu,“ doplnila I. Fraňová.
   
  Stále zlepšovať služby
    Asociácia spolupracovala s Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch na napĺňaní Programu podpory domáceho cestovného ruchu. Participovala aj ako partner Národného turistického informačného systému, kde v rokoch 2006-2011 zabezpečovala spolu s desiatimi turistickými informačnými centrami, redakčný systém národného internetového portálu cestovného ruchu slovakia.travel.
     Snahou asociácie je v budúcnosti štandardizovať svoje služby, udeľovať certifikáty a zaviesť systém riadenia kvality služieb. „Chceme tak posilniť pozíciu turistických informačných centier v jednotlivých destináciách cestovného ruchu na Slovensku v prospech spokojnosti domácich a zahraničných návštevníkov,“ dodala prezidentka AICES.
   
  Liptovský Mikuláš vedie
     Kým slovenské informačné centrá vo svojich začiatkoch obslúžili priemerne 200-tisíc ľudí ročne, dnes ich dverami prejde približne milión klientov. „Zo začiatku sa štatistiky nerobili, preto je spomínaný údaj iba predpokladom. Každoročne stúpajúci trend návštevnosti však ukazuje opodstatnenosť našich zariadení. Samozrejme, vplyv nato má rastúci počet turistov v našej krajine, rozvoj cestovného ruchu a skvalitňovanie služieb,“ priblížila Jana Piatková, riaditeľka Informačného centra mesta v Liptovskom Mikuláši.
     Práve tu obslúžia pracovníci centra približne desatinu z celoslovenského priemeru. „Vďačíme za to faktu, že Liptov si obľubuje čoraz viac turistov a naše mestom je centrom jedného z najzaujímavejších regiónov Slovenska. Ročne nás vyhľadá asi 88-tisíc návštevníkov z domova a zahraničia. Návštevnosť v značnej miere podporujú prehliadkové trasy mestom. Tento rok sme otvorili šiestu sezónu s novou témou - Mikulášski umelci,“ dodala J. Piatková.
   
   Mgr. Slávka Kellová
  Útvar komunikácie
  a marketingu MsÚ
  Liptovský Mikuláš

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  V Liptovskom Mikuláši otvorili historicky prvé IC na Slovensku

  05.06.2014
     Asociácia informačných centier Slovenska oslavuje dvadsať rokov od svojho založenia. Historicky prvé informačné centrum vzniklo v Liptovskom Mikuláši v decembri 1992. O dva roky neskôr, 1. júna, spolu s ďalšími 23 slovenskými mestami vytvorili spoločné zoskupenie, ktoré dnes poznáme ako AICES.
     „Rok po vzniku AICES podpísalo vtedajšie Ministerstvo hospodárstva SR Program podpory vytvárania turistických informačných kancelárií v SR a skvalitňovania ich služieb. Zároveň bola zriadená kancelária AICES v Liptovskom Mikuláši, kde dodnes vytvára základňu asociácie,“ uviedla Ivona Fraňová, prezidentka AICES. V súčasnosti má asociácia 55 členov. 
    Pri zakladaní bolo jej cieľom podporiť cestovný ruch na Slovensku a prispieť k lepšej informovanosti domácich i zahraničných turistov, obyvateľov miest a obcí, ako aj podnikateľských subjektov. „Vytvorila sa metodika, ktorá jednotne usmerňovala budovanie turistických informačných centier vo všetkých regiónoch Slovenska. Zároveň tu bola snaha dostať sa do povedomia regionálnych a národných inštitúcií, organizácií a subjektov, pôsobiacich v cestovnom ruchu,“ doplnila I. Fraňová.
   
  Stále zlepšovať služby
    Asociácia spolupracovala s Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch na napĺňaní Programu podpory domáceho cestovného ruchu. Participovala aj ako partner Národného turistického informačného systému, kde v rokoch 2006-2011 zabezpečovala spolu s desiatimi turistickými informačnými centrami, redakčný systém národného internetového portálu cestovného ruchu slovakia.travel.
     Snahou asociácie je v budúcnosti štandardizovať svoje služby, udeľovať certifikáty a zaviesť systém riadenia kvality služieb. „Chceme tak posilniť pozíciu turistických informačných centier v jednotlivých destináciách cestovného ruchu na Slovensku v prospech spokojnosti domácich a zahraničných návštevníkov,“ dodala prezidentka AICES.
   
  Liptovský Mikuláš vedie
     Kým slovenské informačné centrá vo svojich začiatkoch obslúžili priemerne 200-tisíc ľudí ročne, dnes ich dverami prejde približne milión klientov. „Zo začiatku sa štatistiky nerobili, preto je spomínaný údaj iba predpokladom. Každoročne stúpajúci trend návštevnosti však ukazuje opodstatnenosť našich zariadení. Samozrejme, vplyv nato má rastúci počet turistov v našej krajine, rozvoj cestovného ruchu a skvalitňovanie služieb,“ priblížila Jana Piatková, riaditeľka Informačného centra mesta v Liptovskom Mikuláši.
     Práve tu obslúžia pracovníci centra približne desatinu z celoslovenského priemeru. „Vďačíme za to faktu, že Liptov si obľubuje čoraz viac turistov a naše mestom je centrom jedného z najzaujímavejších regiónov Slovenska. Ročne nás vyhľadá asi 88-tisíc návštevníkov z domova a zahraničia. Návštevnosť v značnej miere podporujú prehliadkové trasy mestom. Tento rok sme otvorili šiestu sezónu s novou témou - Mikulášski umelci,“ dodala J. Piatková.
   
   Mgr. Slávka Kellová
  Útvar komunikácie
  a marketingu MsÚ
  Liptovský Mikuláš

  Krok späť naspäť