Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

  Oznamy

  Vážení občania,
  v tejto časti webovej stránky nájdete informácie o dianí v meste , tlačové správy, všeobecné informácie z mestského úradu a informácie o verejnom obstarávaní.  Typ správy:

  Otvorili výstavu na počesť Martina Martinčeka, dostal ocenenie

  17.01.2013
     Prvú tohtoročnú výstavu, ktorá bola otvorená 16. januára a potrvá do 10. apríla venuje  Múzeum Janka Kráľa storočnici popredného slovenského umeleckého fotografa a prvého riaditeľa múzea JUDr. Martina Martinčeka (30. január 1913 – 2. máj 2004). Rodák z Liptovského Petra prežil v Liptovskom Mikuláši 53 rokov svojho aktívneho života.
     Vo výstavnej sieni na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši predstavujeme len zlomok z výnimočnej fotografickej tvorby kľúčového autora slovenskej modernej fotografie. Je to 47 fotografií, inšpirovaných prírodou a osudmi ľudí rodného Liptova, z cyklov Nezbadaný svet, Sme všetci z tohto rodu, Naše deti, In memoriam priateľa Adama Kuru a známy cyklus o košikárovi Martinovi Dutkovi z Liptovskej Lužnej. 
     Od roku 2002 je súčasťou múzejných zbierok aj Martinčekov legendárny fotoaparát Rolleiflex, s ktorým pracoval vyše 28 rokov. Touto dvojokou zrkadlovkou vytvoril tisícky čarovných záberov zaradených do publikácií Čas slnka, Ako sa krúti svet, Svetlo vo vlnách či Chvála vody. Vystavujeme všetkých jeho dvanásť autorských fotografických publikácii, ale aj zapožičané osobné doklady – odpis rodného listu, vysokoškolský index, promočné oznámenie či doklad o zamestnaní v mikulášskych Komunálnych službách a výmer o menovaní za riaditeľa múzea. 
     Prostredníctvom archívnych dokumentov si na majstra Martinčeka spomíname ako na prvého riaditeľa a zároveň prvého pracovníka nášho múzea (1956 –1961). Bolo to v čase, keď záujem o novú kultúrnu inštitúciu bol síce na papieri deklarovaný, avšak jej finančné zabezpečenie bolo v nedohľadne. Martinčekovou úlohou bolo administratívne vysporiadať sídlo múzea -  prvý stoličný dome a získať prvé zbierkové predmety. Martin Martinček cestoval a vybavoval. Zabezpečoval financie, hľadal bývanie pre nájomníkov, stál pri rekonštrukcii budovy. Popri všetkom získal kompletné zariadenie izby Janka Kráľa od básnikovej vnučky, ktorá žila v Rumunsku. Izba Janka Kráľa je dodnes súčasťou expozície nášho múzea. Po splnení všetkých úloh stanovených menovacím dekrétom, keď bolo múzeum v roku 1961 otvorené,  vydal sa 48-ročný Martin Martinček na dráhu profesionálneho fotografa – slobodného umelca. 
     Výstava pripomína aj zložité životné osudy Martina Martinčeka. V roku 1945 v jednej chvíli prišiel o najbližšiu rodinu - manželku, dvoch synov i otca. Vo februári 1948 bol uväznený, nový režim mu priniesol profesionálnu i spoločenskú degradáciu, nedobrovoľný návrat do rodného Liptova. Spoločne s manželkou, akademickou maliarkou Ester Šimerovou, ktorá podporila jeho smerovanie umeleckého fotografa, dokázali čeliť nepriazni osudu a svojim umeleckým dielom a odkazom prekročiť hranice Slovenska. 
       V rámci vernisáže dostal Martin Martinček od Zväzu slovenských fotografov významné ocenenie in memoriam - zlatý odznak. Podľa slov riaditeľa Múzea Janka Kráľa Zdenka Blažeka sa stane ďalšou súčasťou zbierky obsahujúcej artefakty súvisiace s týmto významným fotografom.
   
   

  Krok späť naspäť

  Oznamy

  Typ správy:

  Otvorili výstavu na počesť Martina Martinčeka, dostal ocenenie

  17.01.2013
     Prvú tohtoročnú výstavu, ktorá bola otvorená 16. januára a potrvá do 10. apríla venuje  Múzeum Janka Kráľa storočnici popredného slovenského umeleckého fotografa a prvého riaditeľa múzea JUDr. Martina Martinčeka (30. január 1913 – 2. máj 2004). Rodák z Liptovského Petra prežil v Liptovskom Mikuláši 53 rokov svojho aktívneho života.
     Vo výstavnej sieni na Námestí osloboditeľov v Liptovskom Mikuláši predstavujeme len zlomok z výnimočnej fotografickej tvorby kľúčového autora slovenskej modernej fotografie. Je to 47 fotografií, inšpirovaných prírodou a osudmi ľudí rodného Liptova, z cyklov Nezbadaný svet, Sme všetci z tohto rodu, Naše deti, In memoriam priateľa Adama Kuru a známy cyklus o košikárovi Martinovi Dutkovi z Liptovskej Lužnej. 
     Od roku 2002 je súčasťou múzejných zbierok aj Martinčekov legendárny fotoaparát Rolleiflex, s ktorým pracoval vyše 28 rokov. Touto dvojokou zrkadlovkou vytvoril tisícky čarovných záberov zaradených do publikácií Čas slnka, Ako sa krúti svet, Svetlo vo vlnách či Chvála vody. Vystavujeme všetkých jeho dvanásť autorských fotografických publikácii, ale aj zapožičané osobné doklady – odpis rodného listu, vysokoškolský index, promočné oznámenie či doklad o zamestnaní v mikulášskych Komunálnych službách a výmer o menovaní za riaditeľa múzea. 
     Prostredníctvom archívnych dokumentov si na majstra Martinčeka spomíname ako na prvého riaditeľa a zároveň prvého pracovníka nášho múzea (1956 –1961). Bolo to v čase, keď záujem o novú kultúrnu inštitúciu bol síce na papieri deklarovaný, avšak jej finančné zabezpečenie bolo v nedohľadne. Martinčekovou úlohou bolo administratívne vysporiadať sídlo múzea -  prvý stoličný dome a získať prvé zbierkové predmety. Martin Martinček cestoval a vybavoval. Zabezpečoval financie, hľadal bývanie pre nájomníkov, stál pri rekonštrukcii budovy. Popri všetkom získal kompletné zariadenie izby Janka Kráľa od básnikovej vnučky, ktorá žila v Rumunsku. Izba Janka Kráľa je dodnes súčasťou expozície nášho múzea. Po splnení všetkých úloh stanovených menovacím dekrétom, keď bolo múzeum v roku 1961 otvorené,  vydal sa 48-ročný Martin Martinček na dráhu profesionálneho fotografa – slobodného umelca. 
     Výstava pripomína aj zložité životné osudy Martina Martinčeka. V roku 1945 v jednej chvíli prišiel o najbližšiu rodinu - manželku, dvoch synov i otca. Vo februári 1948 bol uväznený, nový režim mu priniesol profesionálnu i spoločenskú degradáciu, nedobrovoľný návrat do rodného Liptova. Spoločne s manželkou, akademickou maliarkou Ester Šimerovou, ktorá podporila jeho smerovanie umeleckého fotografa, dokázali čeliť nepriazni osudu a svojim umeleckým dielom a odkazom prekročiť hranice Slovenska. 
       V rámci vernisáže dostal Martin Martinček od Zväzu slovenských fotografov významné ocenenie in memoriam - zlatý odznak. Podľa slov riaditeľa Múzea Janka Kráľa Zdenka Blažeka sa stane ďalšou súčasťou zbierky obsahujúcej artefakty súvisiace s týmto významným fotografom.
   
   

  Krok späť naspäť