Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš - erb mesta
Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

Grantová výzva pre rok 2016

Grantová výzva

Žiadosť o dotáciu

Zoznam schválených finančných dotácií pre oblast' kultúry a sportu z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016

Zoznam schválených finančných dotácií pre sociálnu a humanitárnu oblasť z rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2016