Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Zverejňovanie dokumentov   /   Nájomné byty   /   Rok 2014

Rok 2014


Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu
k 31.3.2014
Zoznam pridelených bytov
k 31.3.2014

Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu
k 30.6.2014
Zoznam pridelených bytov
k 30.6.2014

Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu
k 30.9.2014
Zoznam pridelených bytov
k 30.9.2014

Zoznam žiadateľov o pridelenie bytu
k 31.12.2014
Zoznam pridelených bytov
k 31.12.2014


Prehľad  počtu nájomných bytov  vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš, ktoré spravuje oddelenie SMM

Stav k 31.3.2014

Stav k 31.7.2014