Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Základné dokumenty   /   Územné plány   /   Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka-návrh so zapracovaním pripomienok v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania, január 2022

Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu zóny Trnovecká zátoka-návrh so zapracovaním pripomienok v zmysle vyhodnotenia pripomienkového konania, január 2022