Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 8/2019 Z. z. vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu  16. marca 2019. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov určil deň konania druhého kola volieb na sobotu 30. marca 2019.  V meste Liptovský Mikuláš sa voľby uskutočnia v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod.
Prezidenta volia občania Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov.

Mailová adresa: volbyprezidenta2019@mikulas.sk
určená pre 
1.            delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií,
2.            zaslanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu,
3.            iné otázky voličov súvisiace s vykonaním volieb prezidenta SR.