Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil deň ich konania na sobotu  25. mája 2019. V meste Liptovský Mikuláš sa voľby uskutočnia v čase od 7,00 hod. do 22,00 hod.
Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov. Poslanci Európskeho parlamentu sú volení na päťročné volebné obdobie, ktoré začína plynúť dňom začiatku prvej schôdze Európskeho parlamentu po vykonaných voľbách. 

Pozvánka na 1. zasadnutie okrskových volebných komisií
 
Mailová adresa: volbyEP2019@mikulas.sk
určená pre  
1.            delegovanie členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií,
2.            zaslanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu,
3.            iné otázky voličov súvisiace s vykonaním volieb.