Liptovský Mikuáš

Úradná tabuľa

28.05.2020 | Úradná tabuľa
Pozvánka na MsZ

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva - 4.6.2020. Otvoriť prílohu

27.05.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "STL distribučný plynovod" nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovská Ondrašová, stavebníkmi ktorej je SL-Trade, s.r.o. Otvoriť prílohu

27.05.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 17. 06. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 12:00 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Vrbica-Nábrežie (Poľnohospodárska, Športová – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

27.05.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
Palúdzka: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 19. 06. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 14:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Palúdzka (Baranovská, Námestie SNP, Okružná, Osadná, Palugyayho, Sone Kovačevičovej – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

27.05.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
Bodice: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 23. 06. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 14:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Bodice (Bodická, K vode, Lazná, Pod brehom – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

27.05.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
L. Ondrašová: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 23. 06. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 14:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Liptovská Ondrašová (Dušana Kováča, Hrdinov SNP, Lidická, Matúškova, Pongrácovská, Ráztocká, Ružičkova, Tatranská, Záhradná – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

27.05.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)". Otvoriť prílohu

26.05.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Marián HURBAN, nar. 1982; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Otvoriť prílohu

26.05.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Otvoriť prílohu

25.05.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
Demänová: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 03. 06. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 16:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Demänová (Demänovská cesta, Trávniky – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

25.05.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
Staré Mesto: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 05. 06. 2020 bude v čase od 08:30 hod do 12:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Staré Mesto (Bellova – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

25.05.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Jana STANČEKOVÁ, nar. 1980; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Otvoriť prílohu

22.05.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Územné rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "FTTH_KBV_Liptovský Mikuláš_Chrenoviská_1BD", navrhovateľom ktorej je Slovak Telekom, a.s. Otvoriť prílohu

24.04.2020 | Úradná tabuľa
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Liptovský Mikuláš na volebné obdobie rokov 2020 – 2026. Otvoriť prílohu

28.02.2020 | Úradná tabuľa
Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 a výška poplatkov na rok 2020 za uloženie odpadov na skládke odpadov. Otvoriť prílohu

20.02.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zverejnenie žiadosti - "Stavebné úpravy miestnej komunikácie ul. Majerská II. etapa Liptovský Mikuláš". Otvoriť prílohu

19.02.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zverejnenie žiadosti - "Obytný súbor IBV Horička - Liptovská Ondrašová - SO 10 - prístupová komunikácia". Otvoriť prílohu

18.02.2020 | Úradná tabuľa
Návrh rozpočtu mesta

Návrh rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2020 a roky 2021-2022. Otvoriť prílohu

13.02.2020 | Úradná tabuľa
Návrh VZN

Návrh VZN .../2020/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom. Otvoriť prílohu

07.02.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zverejnenie žiadosti navrhovateľa Tatra SPC8,s.r.o. vo veci "Polyfunkčný komplex BKD Demänová". Otvoriť prílohu