Liptovský Mikuáš

Úradná tabuľa

15.01.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 19. 02 ... Otvoriť prílohu

15.01.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o zaslaní rozhodnutia, že zmena navrhovanej činnosti "Skládka TKO Veterná Poruba - objekt SO 104 Zakrytie a rekultivácia" sa nebude posudzovať ... Otvoriť prílohu

14.01.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie Ministerstva dopravy a výstavby SR na stavbu dráhy: "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad Tatry (mimo)" UČS 403 Traťový úsek Svit - Štrba ... Otvoriť prílohu

14.01.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 15. 02. 2019 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Demänová (Demänovská cesta, Dlhá, J ... Otvoriť prílohu

11.01.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie obce Bobrovec na stavbu "Chodník ulica Stošická Liptovský Mikuláš - Okoličné, SO 02 Verejné osvetlenie" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Okoličné, navrhovateľom ktorej je mesto Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

11.01.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 16 a 17" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš (Nábrežie 4 ... Otvoriť prílohu

11.01.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania na stavbu "Stavebné úpravy bytového domu - zateplenie bytového domu" na pozemkoch v k. ú. Okoličné (Žiarska ul ... Otvoriť prílohu

11.01.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 14" nachádzajúcej sa na ul. Jesenského v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkmi ktorej sú Ing. Maroš Piatka a Aneta Dikaszová ... Otvoriť prílohu

10.01.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Okresného úradu LM o začatí vodoprávneho konania na stavbu "Obytný súbor BELLA Vista, Palúdzka - sever - SO11 Vodovod, SO12 Splašková kanalizácia, SO13 Dažďová kanalizácia a Čerpacia stanica "Za Luhami" ... Otvoriť prílohu

10.01.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Gabriela NÁVOJOVÁ, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: VÚB banka, a.s ... Otvoriť prílohu

10.01.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Listová zásielka adresovaná: Vladimír HERCEG, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Okresný úrad Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

09.01.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zverejnenie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia - "Individuálna bytová výstavba, Liptovský Mikuláš - Benice" ... Otvoriť prílohu

09.01.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 13. 02 ... Otvoriť prílohu

08.01.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 08. 02 ... Otvoriť prílohu

02.01.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 6.2.2019

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 06. 02 ... Otvoriť prílohu

19.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 24.1.2019

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 24. 01. 2019 bude v čase od 07:30 hod do 15:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestských častiach Staré Mesto, Okoličné (ul. 1 ... Otvoriť prílohu

18.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 22.1.2019

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 22. 01. 2019 bude v čase od 07:30 hod do 14:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Andice (ul ... Otvoriť prílohu

18.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 30.1.2019

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 30. 01. 2019 bude v čase od 08:30 hod do 14:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Liptovská Ondrašová (ul ... Otvoriť prílohu

18.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 4.2.2019

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 04. 02 ... Otvoriť prílohu

18.12.2018 | Úradná tabuľa
Oznámenie o plánovanej odstávke elektriny - 5.2.2019

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 05. 02. 2019 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Vrbica-Nábrežie (ul ... Otvoriť prílohu