Liptovský Mikuáš

Úradná tabuľa

09.05.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 04. 06 ... Otvoriť prílohu

06.05.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 28. 05. 2019 bude v čase od 07:30 hod do 14:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Staré Mesto (ul. 1 ... Otvoriť prílohu

06.05.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 30. 05. 2019 bude v čase od 08:00 hod do 16:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Staré Mesto (ul ... Otvoriť prílohu

06.05.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 02. 06. 2019 bude v čase od 07:30 hod do 15:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Staré Mesto (ul. 1 ... Otvoriť prílohu

26.04.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 23. 05. 2019 bude v čase od 08:30 hod do 15:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Okoličné (ul ... Otvoriť prílohu

26.04.2019 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 24. 05 ... Otvoriť prílohu

10.04.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Otvoriť prílohu

10.04.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zverejnenie žiadosti - návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu "Regenerácia sídliska Podbreziny Liptovský Mikuláš - SO135 ... Otvoriť prílohu

18.03.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zverejnenie emailovej adresy pre voľby do Európskeho parlamentu ... Otvoriť prílohu

12.03.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie na stavbu "IBV Stošice Liptovský Mikuláš" - Zahustenie TS, Elektrické rozvody VN, Transformátorová stanica, Elektrické rozvody NN ... Otvoriť prílohu

04.03.2019 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš odpredať nehnuteľnosť (pozemky o výmere 56 m2) v k. ú. Liptovský Mikuláš Oľge Kacianovej ... Otvoriť prílohu

01.03.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zverejnenie platu a odmeny zástupcov primátora mesta Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

28.02.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zverejnenie žiadosti - stavba "IBV Stošice - SO 03 - Komunikácie a spevnené plochy vetva A, B, C, SO 04 Komunikácie a spevnené plochy vetva D, E, F - navrhovateľ Stošice, a.s ... Otvoriť prílohu

27.02.2019 | Úradná tabuľa
Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Návrh VZN .../2019/VZN o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve mesta Liptovský Mikuláš určených na nájom ... Otvoriť prílohu

25.02.2019 | Úradná tabuľa
Voľby do Európskeho parlamentu

Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do Európskeho parlamentu v meste Liptovský Mikuláš ... Otvoriť prílohu

22.02.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 a výška poplatkov na rok 2019 za uloženie odpadov na skládke odpadov ... Otvoriť prílohu

07.02.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Voľby do Európskeho parlamentu - Informácia pre voliča ... Otvoriť prílohu

09.01.2019 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zverejnenie žiadosti o vydanie územného rozhodnutia - "Individuálna bytová výstavba, Liptovský Mikuláš - Benice" ... Otvoriť prílohu