Liptovský Mikuáš

Úradná tabuľa

04.06.2020 | Úradná tabuľa
Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie

Mesto Liptovský Mikuláš vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto odborného pracovníka Komunitného centra. Otvoriť prílohu

04.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Otvoriť prílohu

03.06.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oprava rozhodnutia vo veci "Bytové domy - Nová Palúdzka II. etapa". Otvoriť prílohu

02.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho zisťovania na stavbu "Prístupová cesta a verejné osvetlenie" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Marián Kováč. Otvoriť prílohu

02.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 10" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej sú Zuzana Gejdošová a Michal Gejdoš. Otvoriť prílohu

02.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti - časť pozemku o výmere cca 60 m2 v k. ú. Okoličné (ul. Smrečianska). Otvoriť prílohu

02.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nehnuteľnosti - časť pozemku o výmere cca 16 m2 v k. ú. Okoličné (ul. Podbrezinská). Otvoriť prílohu

01.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Otvoriť prílohu

01.06.2020 | Úradná tabuľa
Rozhodnutie mesta

Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš ako zriaďovateľa škôl a školských zariadení. Otvoriť prílohu

01.06.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Okresného úradu Liptovský Mikuláš o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania a miestneho zisťovania vo veci "Bytové domy - Nová Palúdzka II. etapa" - SO 06 Vodovod, SO 07 Kanalizácia na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je Strategic Services, s.r.o. Otvoriť prílohu

01.06.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
Staré Mesto: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 26. 06. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Staré Mesto (Hviezdoslavova, Podtatranského, Šoltésovej, Tranovského – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

01.06.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu "Modernizácia železničnej trate Žilina - Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš - Poprad - Tatry (mimo)". Otvoriť prílohu

01.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Ľubomír TRNOVSKÝ, nar. 1974; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Otvoriť prílohu

01.06.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 33" nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovský Mikuláš (Hurbanova 1523/9), stavebníkmi ktorej je Peter Krčmárek. Otvoriť prílohu

01.06.2020 | Úradná tabuľa
Výberové konanie

Mesto Liptovský Mikuláš hľadá vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície referent/referentka oddelenia mládeže, športu a kultúry. Otvoriť prílohu

01.06.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Verejná vyhláška Okresného úradu Liptovský Mikuláš - Areál Sedus Group - oznámenie o začatí stavebného konania. Otvoriť prílohu

01.06.2020 | Úradná tabuľa
Demänová: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 23. 06. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 15:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Demänová (Dlhá – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

28.05.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Zdenko Richter (2016), Petra Richterová (2007), Barbora Richterová (2008), Zdeno Richter (1988), Petra Richterová (1988), Miroslav Puška (1965), Miroslav Puška (1983), Ľubomír Čonka (1959); Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Otvoriť prílohu

28.05.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o zaslaní správy o hodnotení navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie plastového komunálneho odpadu inovatívnou technológiou v meste Liptovský Mikuláš — mestská časť Palúdzka“ navrhovateľa XO corp., s.r.o. Otvoriť prílohu

28.05.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytového domu" nachádzajúcej sa na ul. Žiarska na pozemku v k. ú. Okoličné, stavebníkmi ktorej sú Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Žiarska 636/3. Otvoriť prílohu