Liptovský Mikuáš

Úradná tabuľa

06.07.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
Vrbica-Nábrežie: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 20. 07. 2020 bude v čase od 07:50 hod do 12:50 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Vrbica-Nábrežie (Vrbická – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

06.07.2020 | Úradná tabuľa Oznamy
L. Ondrašová: Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 20. 07. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Liptovská Ondrašová (Ondrášovská, Role, Škorupovo – v zmysle nižšie uvedeného rozpisu) distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. Otvoriť prílohu

06.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Prístupová cesta a verejné osvetlenie" - na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš, navrhovateľom ktorej je Marián Kováč, Ľubeľa. Otvoriť prílohu

03.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Otvoriť prílohu

03.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Otvoriť prílohu

03.07.2020 | Úradná tabuľa
Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš

Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš vo veci vysporiadania vlastníctva k pozemkom v záhradkárskej osade Kalište. Otvoriť prílohu

03.07.2020 | Úradná tabuľa
Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Žilina

Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Žilina. Otvoriť prílohu

03.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 10" na pozemkoch v k. ú. Liptovský Mikuláš (ul. Štefánikova), stavebníkom ktorej je Ivan Brezina, Liptovský Mikuláš. Otvoriť prílohu

02.07.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oprava rozhodnutia - "Bytové domy - Nová Palúdzka, II. etapa". Otvoriť prílohu

02.07.2020 | Úradná tabuľa
Oznam o výberovom konaní

Oznam o výberovom konaní - garant komunitného centa "Nový svet" Hlboké. Otvoriť prílohu

01.07.2020 | Úradná tabuľa
VZN mesta Liptovský Mikuláš

VZN mesta Liptovský Mikuláš č. 6/2020/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2017/VZN Otvoriť prílohu

01.07.2020 | Úradná tabuľa
VZN mesta Liptovský Mikuláš

VZN mesta Liptovský Mikuáš č. 5/2020/VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2016/VZN Otvoriť prílohu

30.06.2020 | Úradná tabuľa
Zámer mesta Liptovský Mikuláš

Zámer mesta Liptovský Mikuláš prenajať nebytový priestor o výmere 35 m2 v k. ú. Okoličné (ul. Smrečianska). Otvoriť prílohu

29.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe. Otvoriť prílohu

29.06.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "Rozšírenie distribučnej siete a pripojovací plynovod" - líniová stavba na pozemkoch v k. ú. Liptovská Ondrašová, navrhovateľom ktorej je Gabriela Gombová. Otvoriť prílohu

26.06.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "12875 - Liptovský Mikuláš - Palúdzka - Rozšírenie NNK" na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je Stredoslovenská distribučná, a.s. Otvoriť prílohu

25.06.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí konania vo veci predĺženia platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania - "Cesta okolo Tatier - Cyklochodník Liptovský Mikuláš - III. etapa, km 3,243 11 - 4,080 00". Otvoriť prílohu

23.06.2020 | Úradná tabuľa
Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš

Rozhodnutie Okresného úradu Liptovský Mikuláš vo veci "Bytové domy - Nová Palúdzka - II. etapa". Otvoriť prílohu

23.06.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie Poľovníckeho združenia Baníkov.

Oznámenie Poľovníckeho združenia Baníkov. Otvoriť prílohu

23.06.2020 | Úradná tabuľa
Stavebné povolenie

Stavebné povolenie mesta na stavbu "Stavebné úpravy garáže" v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Ing. Martina Krajčiová. Otvoriť prílohu