Liptovský Mikuáš

Úradná tabuľa

17.01.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie Mesta Liptovský Mikuláš vo veci stavby "Obnova bytového domu Dubová 1,3,5,7, Liptovský Mikuláš" ... Otvoriť prílohu

17.01.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie Mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Zateplenie a obnova bytového domu Žiarska 603, Liptovský Mikuláš" ... Otvoriť prílohu

17.01.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Zuzana Konfálová, nar. 1959; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

16.01.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielky

Oznámenie Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši o uložení listových zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

16.01.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Michal Mrnčo, nar. 1983; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

16.01.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania na stavbu "Chodník pre chodcov v Palúdzkej, Ulica Glejárska" na pozemkoch v k. ú. Palúdzka, stavebníkom ktorej je Bella Vista, s.r.o ... Otvoriť prílohu

16.01.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Rozhodnutie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Spevnené plochy" nachádzajúcej sa v k. ú. Demänová, stavebníkom ktorej je Tatra SPC8, s.r.o ... Otvoriť prílohu

16.01.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy skladu olejov a garáž" nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je CD profil, s.r.o ... Otvoriť prílohu

16.01.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

16.01.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Stavebné povolenie mesta Liptovský Mikuláš na stavbu "Stavebné úpravy bytu č. 17" nachádzajúcej sa v k. ú. Liptovský Mikuláš, stavebníkom ktorej je Jana Čížová ... Otvoriť prílohu

16.01.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania vo veci umiestnenia stavby "FTTH_KBV_Liptovský Mikuláš_Chernoviská_1BD", navrhovateľom ktorej je Slovak Telekom, a.s ... Otvoriť prílohu

15.01.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 18. 02 ... Otvoriť prílohu

15.01.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 19. 02 ... Otvoriť prílohu

15.01.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 18. 02 ... Otvoriť prílohu

14.01.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe ... Otvoriť prílohu

14.01.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanovi: Ľubomír Droppa, nar. 1968; Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ ... Otvoriť prílohu

14.01.2020 | Úradná tabuľa
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Stredoslovenská distribučná, a. s. Žilina oznamuje, že dňa: 14. 02. 2020 bude v čase od 07:30 hod do 13:30 hod PRERUŠENÁ v Liptovskom Mikuláši – mestskej časti Staré Mesto (Jesenského, Kukučínova, M. M ... Otvoriť prílohu

13.01.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Oznámenie Spoločného obecného úradu ÚR a SP v Liptovskom Mikuláši o zmene predmetu územného konania na stavbu "Individuálna bytová výstavba, Liptovský Mikuláš - Benice" ... Otvoriť prílohu

10.01.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Vyhláška o dražbe nehnuteľnosti - JUDr. Lucia Ďuricová ... Otvoriť prílohu

09.01.2020 | Úradná tabuľa
Verejná vyhláška

Zverejnenie žiadosti - Stavebné úpravy a nadstavba priemyselnej budovy na polyfunkčnú budovu ... Otvoriť prílohu