Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy

Oznam

  07.06.2019   |   Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Ing. Štefana Dvorožňáka zo dňa 06.06.2019 o súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 1 v k.ú. Benice oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 14.06.2019 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk . Predmetom žiadosti je výrub 1 ks lipy rastúcej v bezprostrednej blízkosti budovy z dôvodu poškodzovania schodišťa, základov a strechy budovy.