Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy

Oznam

  06.05.2019   |   Tlačové správy

Slovenská nezávislá výskumná spoločnosť MEDIAN SK pripravuje medzinárodný prieskum Vaše práva – povedzte nám, čo je pre vás dôležité! Výskum má za cieľ zhromaždiť informácie o skúsenostiach a názoroch ľudí týkajúcich sa základných ľudských práv. Na základe dát, ktoré budú zbierané vo všetkých 28 členských štátoch, bude možné porovnať povedomie o ľudských právach naprieč Európskou úniou. Niektoré domy/byty v našom meste boli náhodne vybraté, aby sa jeden z členov domácností v nich zúčastnil tohto prieskumu. Dopytovanie vo väčšine prípadov trvá približne 45 minút. Anketári navštívia vybrané domácnosti v období od konca apríla do polovice júla roku 2019. Dopytovanie prebieha prevažne ako osobný rozhovor, niektoré časti môže vyplniť priamo sám respondent. Otázky sa týkajú problémov na Slovensku, služieb v oblasti bydliska alebo osobných skúseností s porušovaním práv alebo diskrimináciou. Odpovede sú úplne anonymné, všetky údaje budú použité len v rámci súhrnných údajov a je vylúčené akékoľvek zneužitie osobných informácií. Svojou účasťou vo výskume sa domácnosti k ničomu nezaväzujú. Agentúra MEDIAN SK, ktorá realizuje zber dát, dodržuje všetky etické pravidlá pre realizáciu výskumu.