Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy

Oznam

  06.05.2019   |   Tlačové správy

Mesto Liptovský Mikuláš, oddelenie životného prostredia a poľnohospodárstva, na základe žiadosti Ľubomíra Andráša zo dňa 29.04.2019 o súhlas na výrub dreviny rastúcej na parc. č. KN-C 87/2 v k.ú. Demänová oznamuje, že v prípade záujmu zúčastniť sa konania podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť písomne alebo elektronicky potvrdenie byť účastníkom konania do 14.05.2019 na Mesto Liptovský Mikuláš, Štúrova ul. č. 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš - oddelenie ŽP a poľnohospodárstva, resp. na r.smitka@mikulas.sk. Predmetom žiadosti je výrub 1 ks ihličnatej dreviny rastúcej v tesnej blízkosti rodinného domu.