Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
OZNÁMENIE: Prosíme vás o súčinnosť pri realizácii zimnej údržby

OZNÁMENIE: Prosíme vás o súčinnosť pri realizácii zimnej údržby

  16.01.2019   |   Tlačové správy

Vzhľadom na vyhlásenie III. stupňa aktivity na území mesta Liptovský Mikuláš a jeho mestských častiach v súvislosti so snehovou kalamitou a následným zvýšeným pohybom mechanizmov zimnej údržby na komunikáciách, prosíme obyvateľov, aby boli súčinní pri čistení a odpratávaní snehu a svoje vozidlá odstránili na čas nevyhnutný na naloženie o odvoz snehu na skládku a aby neparkovali vozidlá na miestach, kde by bolo sťažené, alebo znemožnené nakladanie snehu na mechanizmy zimnej údržby.
Práce na odpratávaní snehu sa budú vykonávať prevažne v nočných hodinách a najprv budú od snehu očistené tie ulice a komunikácie v správe mesta Liptovský Mikuláš, po ktorých premáva mestská hromadná doprava a následne ostatné komunikácie.
Uvedený stav trvá do odvolania III. stupňa aktivity.