Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Cenu mesta udelia kolektívu a siedmim jednotlivcom

Cenu mesta udelia kolektívu a siedmim jednotlivcom

  20.12.2018   |   Tlačové správy

Jednému kolektívu a siedmim jednotlivcom udelí mesto vysoké vyznamenanie. Svojimi aktivitami a prínosom pre Liptovský Mikuláš si zaslúžili Cenu mesta Liptovský Mikuláš. Návrh na jej udelenie schválili poslanci mestského parlamentu.
Spomedzi jednotlivcov je najviac ocenení za prínos v spoločenskej, kultúrnej a výchovnej oblasti v meste Liptovský Mikuláš. Cena mesta v tejto oblasti patrí do rúk Dariny Beťkovej, Márii Hrabinskej, Elene Chovanovej a Jozefovi Stanovskému. Za prínos na poli stavebníctva a športu schválili Cenu mesta Helene Hiadlovskej a Vladimírovi Bátikovi. Dušan Kováč dostane ocenenie pri príležitosti životného jubilea za prínos v oblasti poľovníctva.
Cenu si vyslúžil Detský folklórny súbor Ďumbier za prínos v kultúrnej, spoločenskej a výchovnej oblasti. Príležitosťou pre ocenenie súboru je polstoročnica od jeho vzniku. 
Ocenenia budú nominovaným odovzdané slávnostným spôsobom na Novoročnom koncerte 6. januára v Dome kultúry. Návrhy na ocenenia doručili obyvatelia mesta na základe výzvy radnice.