Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Chystá sa rekonštrukcia ul. Zgútha Vrbického

Chystá sa rekonštrukcia ul. Zgútha Vrbického

  30.07.2018   |   Tlačové správy

Už v utorok 31. júla začne mesto s rekonštrukciou ulice Zgútha Vrbického v mestskej časti Vrbica-Nábrežie. Mesto Liptovský Mikuláš vyzýva obyvateľov, aby svoje vozidlá odstavené v časti miestnej komunikácie od ul. Kollárovej po ulicu Rázusovu (1. etapa stavebných prác) preparkovali na vlastné pozemky.
Odbor výstavby zároveň upozorňuje, že v čase rekonštrukcie nebude možný výstup a ani vstup osobnými vozidlami na pozemky k obytným a rodinným  domom v rekonštruovaných úsekoch komunikácie. Pri odvoze smetí a bioodpadu je potrebné ukladajte nádoby v čase zaužívaného odvozu na miesto najbližšej ulice, a to na ul. Kollárovu (bytové domy) a na obidve strany ul. Rázusovej (bytové aj rodinné domy).  Ďalšie potrebné obmedzenia budú priebežne riešené na základe usmernení s dodávateľom stavby, ktorým sú Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s.r.o.

Rekonštrukcia ulice pozostáva z odstránenia vrchných vrstiev komunikácie a chodníkov, z úpravy zeleného pásu, dobudované budú aj pozdĺžne parkovacie stánia. Zároveň zhotoviteľ posunie uličné vpuste a zrealizuje novú povrchovú úpravu chodníkov, komunikácie a parkovacích stání. Súčasťou stavebných úprav  je aj rekonštrukcia verejného vodovodu a  verejného osvetlenia (prvky vonkajšieho osvetlenia – káble a stožiare so svietidlami). V priestoroch vjazdov k nehnuteľnostiam a priechodov pre peších budú obrubníky zapustené, aby vytvorili bezbariérový prechod pre imobilných. Súčasťou tejto úpravy sú chodníky vybavené varovným a signálnym pásom, čo zabezpečí bezpečný prechod pre nevidiacich.
Koniec rekonštrukcie je predpokladaný na október 2018.