Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Separáčik - detská ekologická konferencia

Separáčik - detská ekologická konferencia

  06.06.2018   |   Tlačové správy

Deťom z Liptovského Mikuláša záleží na životnom prostredí. Žiaci si usporiadali konferenciu, ktorú tematicky zamerali na oblasť odpadového hospodárstva. Navrhli si témy, spracovali jednotlivé prednášky a dnes v priestoroch mestského úradu prezentujú všetky aktivity, ktoré je potrebné robiť v prospech svojho životného prostredia.
„Školáci pripravili detskú ekologickú konferenciu sami pre seba a verejnosť. Navzájom sa informujú o tom, ako majú separovať, čo sa dá triediť, učia jeden druhého, čo je to recyklácia, vysvetľujú si prostredníctvom prezentácií, ako narábať s bio odpadom a z odpadu dokonca vyrobili aj užitočné predmety. Osobitosťou tejto konferencie je to, že naši žiaci svojimi prednáškami chcú upozorniť svojich rovesníkov a celú verejnosť na nutnosť triediť odpad, nevytvárať čierne skládky a poukazujú na dopady v životnom prostredí spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadmi,“ vysvetlil zástupca primátora mesta Liptovský Mikuláš Ján Bonko.

Do projektu Separáčik – detská ekologická konferencia sa tento rok zapojilo šesť mestských základných škôl a jedna stredná škola. Konferencia je vyvrcholením ekologických aktivít žiakov a koná sa druhý rok, tento rok ju podporilo mesto z participatívneho rozpočtu sumou 1500 eur.