Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Kedy ísť s dieťaťom na zápis do prvého ročníka?

Kedy ísť s dieťaťom na zápis do prvého ročníka?

  11.04.2018   |   Tlačové správy

V apríli sa uskutočnia zápisy do prvých ročníkov základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta pre školský rok 2018/2019. Zápisy budú na jednotlivých školách v rozličných časoch 16. a 17. apríla. Na zápis prineste občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list dieťaťa, v prípade zdravotne znevýhodneného dieťaťa doklad o jeho znevýhodnení a tiež prihlášku, ktorú si môžete stiahnuť z internetovej stránky školy alebo ju vyplníte priamo na zápise. Podľa zákona je zákonný zástupca dieťaťa povinný prihlásiť dieťa na plnenie školskej dochádzky v základnej škole. „Prosíme všetkých rodičov detí narodených od 1. septembra 2011 do 31. augusta 2012 s trvalým pobytom na území Liptovského Mikuláša, aby sa dostavili na zápis. V prípade, že dieťa bude navštevovať základnú školu mimo Mikuláša, respektíve mimo územia Slovenska, doručte Rozhodnutie o prijatí žiaka na odbor školstva mesta Liptovský Mikuláš,“ uviedol Ján Hučík z mestského úradu. Začiatkom mája (2. a 4.) sa tiež uskutočnia zápisy do materských škôl. 

Čas zápisov do základných škôl (konajú sa vždy 16. a 17. apríla): ZŠ Čsl. brigády 14:00 – 17:00; ZŠ Dr. Aurela Stodolu 13:30 – 18:00; ZŠ M. Rázusovej – Martákovej 13:30 – 18:00; ZŠ Janka Kráľa 14:00 – 17:30; ZŠ s MŠ Okoličianska 13:30 – 17:00; ZŠ s MŠ Demänovská 13:00 – 17:30. Čas zápisov do materských škôl (konajú sa vždy 2. a 4. mája): MŠ Nábrežie Dr. Aurela Stodolu 8:00 – 16:00; MŠ Čsl. brigády 8:00 – 16:00; MŠ Vranovská 8:00 – 12:00, 13:00 - 16:00; MŠ Agátová 8:00 – 16:00; MŠ Ondrašovská 8:00 – 16:00; MŠ Komenského 8:00 – 16:00; MŠ Kláštorná 8:00 – 12:00, 13:00 - 16:00; MŠ Nábr. 4. apríla 8:00 – 12:00, 13:00 - 16:00; MŠ Palúčanská 8:00 – 16:00; MŠ Okoličianska 8:00 – 16:00; MŠ Demänovská 8:00 – 16:00.