Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Ľudí bez domova budú riešiť v rámci komplexnej stratégie

Ľudí bez domova budú riešiť v rámci komplexnej stratégie

  13.03.2018   |   Tlačové správy

Už pravidelne sa na radnici stretáva akčná skupina, ktorá hľadá riešenia problematiky ľudí bez domova. Dnes mali na radnici na stole konkrétnu situáciu, kedy si vypočuli podnety od majiteľa Prioru v centre mesta. V obchodnom dome sa v zimnom období zdržiavajú ľudia bez domova.
"Majiteľ sa na nás obrátil so žiadosťou o pomoc, pretože títo ľudia svojim správaním a konaním obťažujú zákazníkov. Uvedomujeme si, že ide o zlú vizitku nielen obchodného domu, ale aj centra mesta,“ poznamenala Marta Gutraiová, prednostka mestského úradu. Erika Sabaková zo sociálneho odboru konštatovala, že mesto má zriadené sociálne služby aj pre týchto ľudí a niektoré služby im poskytuje aj Slovenský červený kríž a farská charita. „Aktuálne realizujeme monitoring a pasportizáciu tejto cieľovej skupiny  priamo v teréne, aby sme získali, čo najviac informácií o ich sociálnej, zdravotnej, rodinnej a finančnej situácii. Výsledky tohto monitoringu nám budú slúžiť ako podklad pre prípravu Komplexnej stratégie riešenia bezdomovectva v meste Liptovský Mikuláš. Táto stratégia bude definovať konkrétne aktivity, ktoré sa budeme v nasledujúcom 5-ročnom období snažiť realizovať a hľadať pre ne financovanie nielen z verejných, ale aj externých zdrojov“ priblížila Veronika Bániková z mikulášskeho mestského úradu.