Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Schválili nové investičné akcie

Schválili nové investičné akcie

  16.05.2014   |   Tlačové správy

   Vo štvrtok 5. mája sa liptovskomikulášski poslanci stretli na 45. rokovaní mestského zastupiteľstva. Okrem rozhodnutia o prevode finančných prostriedkov na dôležité investičné akcie, prijali prísnejšie pravidlá pri vyhradzovaní parkovacích miest pre zdravotné postihnuté osoby.   
   Mikulášski poslanci prijali nové znenie všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré hovorí o podmienkach spoplatneného parkovania na území mesta. Výška poplatkov na mestských parkoviskách sa zmenou VZN nemení. Boli informovaní o plnení podmienok zmluvy s SAD - Liorbus, ktorá v meste zabezpečuje autobusovú dopravu, o pláne kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta, o činnosti detských jaslí a o plnení činnosti Komunitného plánu sociálnych služieb.
   V rámci programu rokovania sa poslanci zaoberali predajom prebytočného majetku mesta a zmenou VZN o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za sociálne služby. „V platnosti je ďalšia novela zákona o sociálnych službách, ktorá sa musela premietnuť do nášho všeobecne záväzného nariadenia mesta. Ide o legislatívno-technické zmeny, ktoré sa poberateľov tejto služby nijako nedotknú,“ vysvetlila Erika Sabaková, vedúca sociálneho oddelenia Mestského úradu (MsÚ) v Liptovskom Mikuláši.  
   Poslanci prijali program odpadového hospodárstva mesta do roku 2015 a odsúhlasili navýšenie základného imania pre spoločnosť Televízia Liptov, a.s., formou finančného vkladu mesta Liptovský Mikuláš a zmenou rozpočtu na rok 2014 v celkovej výške 20-tisíc eur. Tie budú použité na nákup techniky a súvisiaceho softvérového vybavenia.
 
Nové investičné akcie
   Poslanci odsúhlasili prevod finančných prostriedkov vo výške 300-tisíc eur na niekoľko investičných akcií. Jednou z nich je vybudovanie chodníka k spoločnosti Ikea Industry Slovakia, s.r.o., v Závažnej Porube, čím sa zvýši bezpečnosť asi 900 zamestnancov. Tridsať tisíc eur poputuje  na výstavbu detských ihrísk na území mesta, takmer 7-tisíc na rekonštrukciu a modernizáciu podlahy telocvične Základnej školy Janka Kráľa a 30-tisíc eur radnica poskytne na dofinancovanie futbalového ihriska v Okoličnom. Kvôli výstavbe druhého ihriska je potrebné posunutie hlavnej hracej plochy a vybudovanie nového oplotenia. „Rozširovanie ihrísk sme začali realizovať v spolupráci so sponzormi. Potreby dobudovania riadneho ihriska však prekročili naše možnosti,“ vysvetlil Martin Pohlod, výkonný riaditeľ MFK Tatran Liptovský Mikuláš.
   Zmenou pozdĺžneho státia na kolmé sa na Brezovej ulici výrazne zvýši počet parkovacích miest na 32. Rekonštrukčné a modernizačné práce čakajú i parkovisko na ulici Parkovej v Palúdzke, v úseku od  ul. Glejárskej po Švermovu. Päť tisíc eur mesto investuje do prípravy projektovej dokumentácie na protipovodňové opatrenia v mestských častiach Ploštín a Bodice.
 
Prísnejšie pravidlá pri vyhradzovaní parkovacích miest
   Poslanci schválili i prísnejšie podmienky pri vydávaní vyhradených parkovacích miest pre zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP) ľudí, ktoré niektorí vodiči zneužívali. Do konca roka 2010 parkovalo v Liptovskom Mikuláši na vyhradených parkovacích miestach takmer 120 ľudí so zdravotným postihnutím. „Od roku 2011 nám enormne stúpol počet žiadostí a preto sme vydávanie vyhradených miest pre týchto ľudí zastavili. Žiadosti sme však prijímali naďalej,“ vysvetlil Ľubomír Hán, vedúci oddelenia životného prostredia, dopravy a verejných priestranstiev MsÚ.
   „Vydávanie vyhradených parkovacích miest pre osoby so zdravotným postihnutím je enormné v lokalitách s nedostatkom parkovacích miest, najmä na sídliskách. Mesto po novom prehodnotí existujúce vyhradené parkovacie státia. Nové miesta pre držiteľov preukazu ZŤP budú vydávané na dva roky a následne opätovne prehodnocované,“ doplnil Ľ. Hán. Okrem potvrdenia o trvalom pobyte, parkovacieho preukazu pre ZŤP alebo osobitného označenia vozidla pre ZŤP, bude mesto od žiadateľov požadovať vodičský  a technický preukaz.
 
 Mgr. Slávka Kellová
Útvar komunikácie
a marketingu MsÚ
Liptovský Mikuláš