Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
V apríli budú zápisy do základných škôl

V apríli budú zápisy do základných škôl

  15.04.2024   |   Tlačové správy

V školskom roku 2024/2025 budeme mať v Liptovskom Mikuláši približne 330 prváčikov, je to o niečo menej ako v predošlých rokoch, kedy počty dosahovali štyri stovky. Zápisy budú v tomto roku v každej základnej škole 16. a 17. apríla. 

Prijímajú aj mimo spádovú oblasť 
Na zápis je potrebné priniesť si občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a prihlášku, ktorú si rodičia môžu stiahnuť z internetovej stránky školy alebo ju vyplnia priamo na zápise. 
„Každý rodič má právo požiadať o prijatie svojho dieťaťa na ľubovoľnú základnú školu. Primárne je lepšie dať dieťa do spádovej školy pre dané územie, ale môže sa rozhodnúť aj pre školu mimo toto územie. Je potom v kompetencii riaditeľa, podľa kapacitných a iných možností, dieťa prijať alebo neprijať. V Liptovskom Mikuláši je však zaužívaná prax, že dieťa je prijaté na akúkoľvek školu so súhlasom riaditeľa,“ podotkla vedúca odboru školstva Mária Boltižiarová. 
Choďte na zápis, aj keď dieťa dostane odklad
Rodič môže pre svoje dieťa vybaviť aj takzvaný odklad. Písomne požiada riaditeľku materskej školy o pokračovanie vzdelávania v materskej škole, k nemu priloží písomný súhlas pediatra a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, tiež informovaný súhlas zákonného zástupcu. 
„Aj keď dieťa dostane odklad povinnej školskej dochádzky, je potrebné s ním ísť na zápis do prvého ročníka základnej školy. Ďalej platí, že ak aj dieťa pokračuje v predškolskej dochádzke v materskej škole s odkladom, najneskôr 1. septembra, po dovŕšení siedmeho roku veku musí nastúpiť do prvého ročníka základnej školy,“ odkázala na legislatívu.
Ak dieťa školu nezvláda
Môže nastať aj prípad, že sa u dieťaťa, ktoré už chodí do základnej školy zistí, že nezvláda nároky. Jeho vzdelávanie sa potom realizuje ako u dieťaťa s podpornými opatreniami po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania a ďalšej dokumentácie riaditeľovi školy. Túto dokumentáciu predkladá zákonný zástupca dieťaťa.
Druhý stupeň so zameraním
Viaceré mestské základné školy ponúkajú špeciálne triedy pre žiakov 5. až 9. ročníka. V Základnej škole Miloša Janošku sú takéto triedy zamerané na matematiku, v ZŠ M. R. Martákovej na ľadový hokej, v ZŠ Janka Kráľa na plávanie, v ZŠ Demänovská ulica na florbal a plávanie a v ZŠ Okoličianska na gymnastiku a futbal.