Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Označte si kontajnery, aby vám ich vysypali

Označte si kontajnery, aby vám ich vysypali

  02.04.2024   |   Tlačové správy

Zelené kontajnery na odpad sú novým hitom v našom meste, nájdeme ich stáť pred viacerými rodinnými domami, no môže sa stať, že ich smetiari nevysypú. Zelená nádoba je totiž určená na odpad zo skla, mnohí Mikulášania ju však používajú na zmesový odpad, čo chlapom z Verejnoprospešných služieb spôsobuje pri zvoze zmätky. Ak zelenú nádobu používate na zmesový odpad, je potrebné ju viditeľne označiť nápisom Zmesový odpad alebo kontajner prestriekať čiernou farbou. Na zmesový odpad by sme mali podľa platnej legislatívy používať výhradne čierne alebo sivé kontajnery. Obyvatelia rodinných domov v našom meste v súčasnosti vyhadzujú odpady okrem čiernej aj do modrej, žltej, hnedej a zelenej nádoby. Kontajner na sklo nie je pred každým domom, nachádza sa na stojiskách.

  • Do kontajnera s modrou farbou patrí papierový a kartónový odpad, noviny, časopisy a iné tlačoviny, obaly od potravinových výrobkov, krabice a ďalšie papierové materiály.
  • Žltá farba je určená pre plastový odpad a odpad z kovových obalov. Do tejto kategórie patria napríklad plastové fľaše, kovové obaly, rôzne plastové tégliky, obaly od potravín, igelitové tašky alebo fólie.
  • Hnedý kontajner je určený na triedenie zeleného odpadu, ako je lístie, tráva a ďalšie prírodné materiály, môžeme tam vhadzovať aj šupky z ovocia a zeleniny. Do tohto kontajnera nepatria akékoľvek zvyšky živočíšneho pôvodu.
  • Do zelenej nádoby vhadzujeme sklenené fľaše, poháre a ďalšie sklenené obaly.