Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Naša škola najlepšia v Liptove a tretia naj v kraji

Naša škola najlepšia v Liptove a tretia naj v kraji

  28.02.2024   |   Tlačové správy

Mestská Základná škola Janka Kráľa na Podbrezinách je podľa hodnotenia škôl Ineko za rok 2022/2023 najlepšou základnou školou v Liptove, Ineko ju na základe dosiahnutého výsledku 8,2 označilo za školu s vynikajúcimi výsledkami žiakov. 

Obhájila tak svoje prvenstvo z minuloročného hodnotenia. V rámci Žilinského kraja sa stala treťou najlepšou zo 123 hodnotených.  
„Snažíme sa vytvárať tvorivú a podnetnú atmosféru, výsledkom sú vzdelaní žiaci a spokojní učitelia aj rodičia. Do vyučovania zaraďujeme metódy, ktoré podnecujú žiakov aktívne pracovať, kriticky myslieť, aby vedeli prezentovať svoje zručnosti a vedomosti, a samozrejme aby mali rozvinuté aj občianske kompetencie. Naši žiaci sú úspešní v Testovaní 9, ale aj v mnohých súťažiach na okresnej či krajskej úrovni. Aplikujeme nové a atraktívne formy vzdelávania, žiaci chodia na exkurzie, zúčastňujú sa na podujatiach, ktoré organizuje radnica, máme kvalitné vybavenie učební,“ odôvodnila úspechy školy riaditeľka Eva Vondráková a priblížila, že cieľom je, aby mali deti zvládnuté všetky druhy gramotnosti - čitateľskú, matematickú, prírodovednú aj finančnú a mali zručnosti v používaní digitálnych technológií. 
Druhou najlepšou školou z Liptovského Mikuláša a celkovo desiatou v kraji je podľa Ineko Základná škola Miloša Janošku s hodnotením 7,9.