Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Zmenil sa cenník poplatkov za nájom hrobového miesta, za jedno zaplatíte päť eur ročne

Zmenil sa cenník poplatkov za nájom hrobového miesta, za jedno zaplatíte päť eur ročne

  21.02.2024   |   Tlačové správy

Zmenil sa cenník poplatkov za nájom hrobového miesta. Za jedno zaplatíte päť eur ročne. 

Verejnoprospešné služby mesta Liptovský Mikuláš už dlhšie bojujú so zvyšujúcimi sa nákladmi na prevádzku cintorínov, ktoré zahŕňajú kosenie, hrabanie či odvoz odpadu. Neustále tiež investujú do rozširovania a infraštruktúry miest posledného odpočinku, budujú chodníky, nové osvetlenie a vysádzajú zeleň. Mesto Liptovský Mikuláš má pritom najnižší poplatok za nájom hrobového miesta z okolitých miest.
„Robili sme prieskum v rámci porovnateľných miest, pričom majú niektoré poplatky za nájom hrobových miest omnoho vyššie, takže pristúpiť k úprave cenníka už bolo načase. Napriek navýšeniu sme poplatky v porovnaní s inými mestami ešte stále nedorovnali,“ vysvetlila Ivana Danková z Verejnoprospešných služieb. 
Za prenájom hrobového miesta zaplatíte pri uzatvorení novej zmluvy 50 eur na desať rokov, čo predstavuje 5 eur ročne. Za dvojhrob uhradíte 100 eur na desaťročie, čo je opäť 5 eur na hrobové miesto ročne a v zmluve za hrobku je po novom suma 80 eur na desať rokov. Urnový hrob je najlacnejší, stojí 30 eur na desať rokov.
„Zmeny poplatkov za nájom sa netýkajú zmlúv, ktoré boli uzatvorené pred rokom 2024, nové sumy si nájdu v zmluvách noví nájomcovia alebo tí, ktorí si budú zmluvy predlžovať od tohto roku. Spravidla sa uzatvárajú na časové obdobie desiatich rokov,“ informovala Ivana Danková.
Cezpoľní to majú drahšie
Niekedy si v našom meste prenajímajú hrobové miesta aj klienti, ktorí nemajú v Liptovskom Mikuláši trvalý pobyt. Pre nich platia na mikulášskych pohrebiskách oproti Mikulášanom dvojnásobné ceny. Za dvojhrob zaplatia na Vrbickom cintoríne 200 eur, za jednohrob stovku na obdobie desiatich rokov.
Spoločnosť VPS sa stará o 13 pohrebísk a dva cintoríny, kde sa už nepochováva.