Liptovský Mikuáš
  Úvod   /   Samospráva   /   Tlačové správy
Získali sme ocenenie v súťaži ENVIROMESTO 2023

Získali sme ocenenie v súťaži ENVIROMESTO 2023

  28.11.2023   |   Tlačové správy

Ďalší titul vo vrecku! Naše mesto zvíťazilo v oblasti Ochrana prírody a krajiny v rámci štvrtého ročníka národnej súťaže, ktorá oceňuje samosprávy s pozitívnym, hodnotným a inovatívnym prístupom k starostlivosti o mestské životné prostredie. Cenu sme získali za systematické vedenie mladej generácie k láske k prírode a za vytvorenie priestoru pre jej sebarealizáciu, za ochranu prírodných a kultúrnych hodnôt, napríklad budovaním dažďových záhrad, zelenej steny na Dome kultúry či revitalizáciou vnútroblokov na sídliskách. Ocenenie je výsledkom dlhodobej snahy, ktorú mesto Liptovský Mikuláš vyvíja v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Na pôde rezortu životného prostredia ho dnes prevzali primátor Ján Blcháč a poslanec mestského zastupiteľstva Tomáš Medveď.

👉Odborná komisia hodnotila aktivity s environmentálnym dopadom na mestské prostredie, ktoré sme zrealizovali za posledné dva roky v troch hodnotených oblastiach: A. Zelené a obehové hospodárstvo, B. Ochrana prírody a krajiny, C. Zdravé mesto.
👉Cieľom národného ocenenia Enviromesto je upozorniť na pozitívne príklady slovenských miest, ktoré chcú pomocou zelených opatrení zlepšiť svoje prostredie v každom aspekte života